"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aylar: Aralık 2017

Kalp Zikirle Gafletten Uyanır

Kalp Zikirle Gafletten Uyanır

Tasavvufta, iman ettikten sonra Allahu Tealâ’nın azametini bilerek marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten de Allah’ın dostluk ve yakınlığına ulaşılır. Bunun için, kalbin Allah’tan gayrısından tasfiye ve nefsin kötü huylarından temizlenip terbiye edilmesi gerekir. Bu gayenin gerçekleşmesi için yapılması gerekenlerin başında zikretmek gelir.

Zikir, sözlük anlamıyla, bir şeyi hatırlamak, hatırda tutmak, unutmamak demektir. Zikrullah ise Allah’ı unutmamak, her an hatırlamak anlamına geliyor. Tasavvufta da, düzenli olarak vird edinilen zikirle Allahu Tealâ’nın ismi her gün tekrarlanarak kalbin gafletten kurtulmasına çalışılır. Çünkü zikir, nefse tesir ederek kulun Cenab- Hakk’a ulaşmasını sağlar. Allah’ın azametini kalpte duymaya yol açar, Allah’a dostluk ve yakınlık meydana getirir.

Yorum Bırak

Kim Kimi Yıkayabilir?

Kim Kimi Yıkayabilir?

Erkek cenazeyi erkek, kadın cenazeyi de kadın yıkamalıdır. Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir, Çünkü kadın iddet bekleyecektir. Bu iddet çıkmadıkça evlilik devam ediyor sayılır. Fakat koca, ölmüş karısını yıkayamaz. Çünkü erkeğin iddet beklemesi gerekmez, karısı ölünce aralarındaki evlilik bağı kalkmış olur. Ancak yıkayacak kimse bulunmadığı takdirde, koca karısına teyemmüm verir. Diğer üç imama göre koca karısını yıkayabilir.

Yorum Bırak

Ümmü Haram R.A.

Ümmü Haram R.A.

Allah Resulü’nün Dualarına Mazhar Olan Hanım Ümmü Haram R.A.

Bugün Kıbrıs kıyılarında, deniz seferinde şehit olmuş bir Müslüman hanımın kabri bulunuyor. Allah Resulü’nün ziyaretiyle sık sık şereflendirdiği bir mübarek sahabi hanımın. Bu hanım Ümmü Haram r.a. Allah’ın son elçisine verdiği sözü tutan, O’nu kendi varlığına tercih eden bir hanım…

Allah Rasulü s.a.v.’in davetinin insanların gönlünde yankı bulmasıyla birlikte, Medineli yetmiş kişi Akabe Vadisinde biat için toplanmıştı. Ensar, yani Medineli sahabiler gelip bağlılıklarını bildiriyor ve Peygamber Efendimiz’i Medine’ye davet ediyorlardı. Bu daveti yapanların içinde Ubade b. Samit r.a. da vardı.

Yorum Bırak

Cenazenin Yıkanması

Cenazenin Yıkanması

Cenazelerin tekfin ve teçhiz işlemlerinin önemini belirten Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur.

“Kim (vefat etmiş bir mümin için) mezar kazarsa, Allah ona cennette bir köşk bina eder. Kim bir cenazeyi yıkarsa annesinden doğduğu günkü gibi tüm günahlarından arınır. Kim bir ölüyü kefenlerse Allah ona cennet elbiselerinden bir elbise giydirir. Kim yaşlı mahzun bir kimseye tâziyede (başsağlığı) bulunursa,

Yorum Bırak

CİN MUSALLATINDAN ÖNCEKİ BAZI BELİRTİLER

CİN MUSALLATINDAN ÖNCEKİ BAZI BELİRTİLER

* Uykulu ve yorgun olmadığı halde kişi belli bir noktaya dalgın dalgın bakar.

* Evdeki elektronik cihazlara aşırı düşkünlük ve bağlılık başlar, bu kendisine söylendiğinde asabileşir, söyleyene hiddetlenir.

* Küçük meselelerden kavga etme isteği başlar. Acıma ve affetme duyguları bloklanır.

1 Yorum