"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aylar: Ocak 2018

Allah Kelamına Hürmetin Şahitleri

Allah Kelamına Hürmetin Şahitleri

Mushaf Muhafazları

Kalbi genç i ihtiyar, duvarda asılı duran muhafazaya uzandı. Titreyen eli, Allah Kelâmı’nı saygıyla yerinden aldı. Eskimez solmaz dostuna baktı bir süre, muhabbetle öptü. Genç bir hafıza uzattı okusun diye. Okusun ruhunu coştursun diye. Ve gür sesi doldurdu odayı hafızın. Yalnızca oda değil kalplerde doldu coşkuyla. Gözler bir kez daha yaşardı, şah damarından yakın Dost’un hasretiyle.

Kur’an sayfaları, ilk defa Hz. Ebu Bekir r.a.’ın halifeliği zamanında bir araya getirilip ciltlendi. Yani “mushaf haline getirildi.” Önceleri bir aradaki bir kaç sayfa için kullanılan mushaf sözü, sonra bütün sayfaların bir arada olduğu Kur’an için kullanılır oldu. 

Yorum Bırak

Cenaze Namazının Kılınışı

Cenaze Namazının Kılınışı

Cenaze namazı için bir araya gelen cemaat, musalla taşına konulan cenaze cemaatin önünde olacak şekilde, kıbleye doğru saf tutar. Böylece saf düzenine geçildikten sonra cenaze namazı kılınması için niyet edilir. Niyet ederken ölünün erkek veya kadın, erkek çocuğu veya kız çocuğu  olduğu belirtilir. Namazı kıldıran imam, “Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, (cenaze erkek ise) şu erkek için duaya” diye niyet eder. Cenaze kadın ise, “Şu kadın için duaya”; cenaze erkek çocuğu ise, “Şu erkek çocuğu için duaya”; cenaze kız çocuğu ise, “Şu kız çocuğu için duaya” denilir.

Yorum Bırak

Sufiliğin İç Yüzü

Sufiliğin İç Yüzü

Gerçek sufi, Allah sevgisi ile safi olmuş, huzur bulmuş kimsedir. Sufiliğin iç yüzü ilâhî aşk, dış yüzü güzel ahlâktır. Arifler sufiliği kısaca böyle tarif etmişlerdir. Bunlardan başkası boştur.

Adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok ilim dalı var. Bunların her biri konusuna göre kıymet ve önem taşıyor. İlimlerin konuları, aynı zamanda  hedeflerini de gösterir. Şunu söylemek mümkün: Bir ilim veya sanat, insanla ve insan hayatıyla ne kadar ilgiliyse o derece kıymetli ve önemlidir.

İnsanı ilgilendiren en önemli ilim hangisi olabilir? Hiç şüphesiz, kendi nefsini ve Yüce Rabbi’ni öğreten ilimdir. İnsanın yaradılış gayesi de bu ilimle öğrenilir. Bu özelliği sebebiyle o, ebedi kurtuluş vesilesidir. Tefekkür nazarıyla bakılırsa anlaşılır ki, bütün gökler, yerler ve içindekiler bu ilmi öğretmek için yaratılmıştır. Bütün peygamberlerin, alimlerin, hikmet sahiplerinin öğrettiği ilim de temelde budur. Ona kısaca “marifetullah” denir.

Yorum Bırak

Her An Bir İmtihan İçindesin

Her An Bir İmtihan İçindesin

Yaptığın her işte bir imtihan içindesin. Yaşadığın her olayda, her kararda bir imtihan içindesin. Karşına gelen her acı senin uyanman içindir aslında. Allah sana acıyı bir fırsat olarak gönderir. Şeytan ise acıya isyan ettirir ve genelde insanlar farkında olmadan şeytanın yolunu seçerler.
Ben Allah’tan isterim, verirse dileğimi, verdikten sonra hamd edecek miyim diye beni imtihan eder. Vermez ise, kulum benden vazgeçecek mi diye yine imtihan eder. Daima farkında ol! Allah’ın verdiği de vermediği de imtihandır. Ve bu sınav Allah ile kul arasındaki kutsal bir bağdır.
Rabb’in, Musa Aleyhisselamı da çoğu kez imtihana tabi tutmuştu. O sadece bizlere değil, Peygamberlerine de aynı muamelede bulunmuştur.

Yorum Bırak

Cenazenin Kefenlenmesi

Cenazenin Kefenlenmesi

Ölen bir Müslümanı, bedenini örtecek şekilde kefenlemek farz-ı kifâyedir. Kefen bir yönüyle insanın bedenini örten bir bezdir ancak onun asıl temsil ettiği anlam, insanoğlunun bu dünyadan hiçbir şey götüremediğidir. Yeni doğan bir bebeğe sarılan kundak misali, yeni hayatı için ona giydirilen yensiz ve yakasız, dikişsiz ve oyasız sade bir bezdir.

Kefen beyaz ve temiz olmalıdır. Zira Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Ölülerinizin kefenlerini güzel yapınız. Çünkü onlar aralarında birbirlerini ziyaret ederler ve kefenlerinin güzelliğiyle birbirlerine karşı iftihar ederler.” (bk. İbn Eû Şeybe, el Musannef,nr 11243)

Yorum Bırak