"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazar: ilimsaati_admini

Sufiliğin İç Yüzü

Sufiliğin İç Yüzü

Gerçek sufi, Allah sevgisi ile safi olmuş, huzur bulmuş kimsedir. Sufiliğin iç yüzü ilâhî aşk, dış yüzü güzel ahlâktır. Arifler sufiliği kısaca böyle tarif etmişlerdir. Bunlardan başkası boştur.

Adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok ilim dalı var. Bunların her biri konusuna göre kıymet ve önem taşıyor. İlimlerin konuları, aynı zamanda  hedeflerini de gösterir. Şunu söylemek mümkün: Bir ilim veya sanat, insanla ve insan hayatıyla ne kadar ilgiliyse o derece kıymetli ve önemlidir.

İnsanı ilgilendiren en önemli ilim hangisi olabilir? Hiç şüphesiz, kendi nefsini ve Yüce Rabbi’ni öğreten ilimdir. İnsanın yaradılış gayesi de bu ilimle öğrenilir. Bu özelliği sebebiyle o, ebedi kurtuluş vesilesidir. Tefekkür nazarıyla bakılırsa anlaşılır ki, bütün gökler, yerler ve içindekiler bu ilmi öğretmek için yaratılmıştır. Bütün peygamberlerin, alimlerin, hikmet sahiplerinin öğrettiği ilim de temelde budur. Ona kısaca “marifetullah” denir.

Yorum Bırak

Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif

11. Cenab-ı Haktan af ve afiyet talep edin. Zira bir kimseye( imanî hususlarda) yakîn ihsan buyurulduktan sonra, afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.

İslâm dini, insanın dünyada da ahirette de  huzur ve mutluluğunu esas alır; emir yasak ve tavsiyelerinin başlıca hedefi budur. Başka bazı din ve kültürlerde olduğu gibi manevi kurtuluş için acı çekmeyi, dünyada sıkıntı ve sefalet içinde yaşamayı öngörmez. Yani Müslümanlıkta bir “ceza ve acı çekme kültürü” yoktur.

Yorum Bırak

Adet Gören Kadınların Okuyacağı Dua

Adet Gören Kadınların Okuyacağı Dua

Nifaslı ve hayızlı olan kadınların namaz kılmaları dinen haram kılınmıştır. Yalnız nifaslı ve hayızlı iken namaz kılamıyorum diye üzülen kadınların abdest alarak seccadeleri üzerinde namaz kılacak bir müddet kadar oturup tövbe-istiğfar ve kelime-i tevhid gibi zikirleri söylemeleri çok sevaptır.  Bir rivayette şöyle denilmiştir:

Yorum Bırak