"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Salihlerin Hikayeleri

İmam Malik (Rh.A.)

İmam Malik (Rh.A.)

İmam Maliki
İmam Malik (Rh.A)

Babasının adı Enes. Bu nedenle Enes b. Malik künyaesiyle meşhurdur. 711 senesinde doğmuş, 785 senesinde 71 yaşında vefat etmiştir.

hadis rivayet edeceği zaman, boy abdesti alır sakalını tarar, koku sürünür, vakar içinde diz üstü oturur ve ondan sonra hadisi rivayet ederdi.

İmam Şafii (Rh.A.): “Ben Malik Hazretlerine kırk sekiz mesele

Yorum Bırak

İmam Şafii (Rh.A.)

İmam Şafii (Rh.A.)

Soyu Peygamber EfedimizleAdi Menaf’ta irleşir. 767 senesinde Gazza’da dünyaya geldi.

İlmini Mekke’de Müslim B.Halid ez-Zener’den tahsil etti. O’nun Muvatta adlı eserini ezberlediğinde yaşı 13’tü.

Derdi ki; “On altı senedirdoyasıya yemek yemedim, çünkü doyasıya yemek yemek, beene ağırlık verir. kalbi katılaştırır, zekayı kaybettirir, uykuyu çeker ve sahibini ibadetten alıkoyar.”

“Ne yalan, ne de doğru, ömrümde bir defa Allah’a yemin etmedim.” 

Yorum Bırak

İmam- Azam Ebu Hanife (Rh.A.)

İmam- Azam Ebu Hanife (Rh.A.)

Esas adı Numan, künyesi Ebu Hanife’dir.  Babasının adı da Sabit. 699 senesinde dünyaya geldi. 767 senesinde Bağdat’da vefat etti.  Kendisi Tabiîndendir.

İmam Azam’ın  elbisesi çok temizdi. o kadar güzel kokusu vardı ki, eve yakın olunca evekiler görmeseler bile gelişini gidişini kokusundan anlarlardı.

Derdi ki “her namazımda, mutlaka şeyhim Hammad’a ve kendisinden ilim tahsil etiğim her zat a ve ilim öğrettiğim herkese dua ederim.” 

Yorum Bırak