günah

Ömür Aldatıcıdır

İnsanın dünyaya gönlünde gerektiğinden fazla yer vermemesi, ömür denilen mühlete aldanmaması ve bu ömrün göz kırpması kadar kısa zamanda geçeceğini bilmesi lazımdır. Ne yazık ki insanoğlu bu mühlete aldanır.

Ayet-i kerimede buyuruluyor ki: “O gün her bir kimse kazandığı neyse, onun karşılığını görecektir.” Allah nefsine aladananlara mühlet verir ama onu ihmal etmez. Dünyanın alâyişi ve gösterişi kimseyi aldatmamalıdır. İtaat edenin de, isyan edenin de bir nasibi vardır. Ama ahirette üstünlük, nimetlere şükredip, ibadet ve taatta sebat eden, günahlardan sakınanlarındır. Okumaya devam et

Ehl-i İbâhenin Yanlış ve Cahillik Yolları

Her şeye mubah diyenler, Allahü Teâlâ’nın çizdiği huduttan çıktılar. Yanılmaları ve cahillikleri yedi sebepten oldu.

BİRİNCİ SEBEP: Allahü Teâlâ’ya iman etmeyen bir grubun cahilliğidir. Çünkü O’nu hayâl ve vehim hazinesinde aradılar. O’nun nasıl ve ne gibi olduğunu araştırdılar. Bulamayınca inkâr ettiler ve işlerin oluşunu… Okumaya devam et

Şeriata Uymak Saadet Yoludur

Allahü Teâlâ’yı tanımayı anlatmak uzundur. Bu kitaba sığmaz. Bu tanımanın tamamını aramaya teşvik ve tenbih için bu kadarı yetişir. Saadetin tamamı, bu marifetten insanın alabildiği kadar almasıdır. İnsanın saadeti, Allahü Teâlâ’yı tanımakta ve ona kulluk ve ibadet eylemektedir. Marifetin, yâni Allahü Teâlâ’yı tanımanın, saadet-i… Okumaya devam et

İBLİSİN İTİRAFLARI

İbn-i Abbas (r.a) Hz.’ inden naklen Muaz b, Cebel rivayet ediyor : -Bir gün Resullullah (s.a) ile beraberdik. Ansardan birinin evinde toplanmıştık.. Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada, dışarıdan bir ses geldi : -Ev sahibi….. içerdekiler… Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Bunun üzerine, herkes Resullullah (s.a.v. ) Efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Orda ve her zaman büyük oydu… İzin ondan çıkacaktı. Resullullah (s.a) Efendimiz, duruma vakıf oldu ve Okumaya devam et

Adamın biri Hz. Ali R.a. ‘nın yanına gelerek;

– Ben bir günah işledim, dedi. Hz. Ali R.a. :

– Tövbe et bir daha o günahı işleme, buyurdu.

Adam:

– Bunu yaptım fakat dönüp tekrar aynı günahı işledim, dedi. Hz. Ali:

-Yine tövbe et ve bundan sonra o günahı bir daha işleme buyurdu. Adam:

– Bu böyle ne zamana kadar devam edecek, diye sordu. Hz Ali R.a.:

Şeytan yenilgiye uğrayana dek, buyurdu.

Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l Gafilîn

İbn-i Ebu Dünya Enes (Radıyallahu Anh) Dan rivayet edildiğine göre;

Rasullullah (Sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Ölümü çokca anın. çünkü ölümü anmak günahları temizler, insanın elini dünyadan çeker, zenginken ölümü zikrettiğinizde o zikir, zenginliği hedm eder (azgınlığını indirir). Fakirken ölümü anmanız sizi yaşamaya razı eder.

İbn-i Ebi Şeybe, Avn… Okumaya devam et