"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aylar: Aralık 2016

Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif

4-Allah Tealâ Muhakkak ki Sizin Suretlerinize ve Mallarınıza Bakmaz. Fakat Kalplerinize ve Amellerinize Nazar Buyurur.

Bu mübarek hadis-i şerif,insanın dış görünüşünün, oyunun posunun, dünya malının ve mülkünün Cenab-ı Hak katında bir öneminin bulunmadığını bildiren en veciz ifadelerden biridir. Evet ; şekil suret değil, yapılıp edilenler ve bir de insanın iç dünyası önemlidir.

Dünya hayatı birçok bakımdan aldatıcıdır. Bu hayat içinde önemli gözüken pek çok şey hakikatte önemsizdir. İnsanın dış görüntüsü, yüz güzelliği ve sahip olduğu mal mülk de bunlar arasındadır. Özellikle maneviyatın ve ahiret kaygılarının neredeyse tamamen göz ardı edildiği günümüzün hayat anlayışında

Yorum Bırak

KARDEŞLİK

Biz, aynı babanın, Hz. Adem’in çocukları; aynı  dine inanan, aynı peygamberin şefaatine sığınan, aynı kitapla aydınlanan ve çağlardır omuz omuza yürüyen Müslümanlar, niçin kardeşlik şuurundan bu kadar uzaktayız?

Kardeşlik… Toplumda ayrılıktan, hoşgörüsüzlük ve kavgadan şikayet edilen her konuşmanın üzerinde odaklandığı kavram. Bayramlarda ve benzeri özel günlerde devlet ileri gelenlerinin, sanatçıların, iş adamlarının mesajlarının ana fikri. Partilerin, sendikaların, derneklerin yetkili ağızlarının temel vurgusu. Cuma vaazlarında, hutbelerde, vaizlerin her vesileyle cemaatine hatırlattığı birlik formülü.
Ne oldu ki, bu kadar gündemde tutulmasına rağmen bir hayal, bir ütopya olarak kalabildi kardeşlik? Bu kadar vurgulanmasına rağmen neden hâlâ hatırlatılma gereği duyuluyor? Acaba kardeşlikten söz edenlerin kendisi mi kardeş değil, kardeşlik adına kurulan cümleler mi ikna edici olmaktan uzak?

Yorum Bırak

Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif

3. Âmentü billâh’de Sonra da Dosdoğru Ol.

Âmentü billâh’ demek, ‘Allah (c.c)’a inandım’ demektir. Bu mübarek hadis-i şerif bize Cenab-ı Hakk’ın varlığına birliğine iman ettikten sonra ikinci önemli hususun doğruluk olduğunu haber vermektedir. Buradaki dosdoğru olmak, her durumda, niyette ve işte dürüstlük ve istikamet sahibi olmaktır. O istikamet de Cenab-ı Hakk’ın emir ve yasaklarına riayettir.

Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde de : “Doğruluktan ayrılmayın. Doğruluk iyilikle beraberdir ve ikisi de cennettedir.” buyurmuştur. Ayrıca doğruluğun iyiliğe iyiliğin de cennete götüreceğini bildirmiştir.

Yorum Bırak

Huzurlu Bir Hayatın Yolu

Ölü olsun diri olsun, sakın kimseyi küçük görme; sonra helak olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı birisidir. Kötülediğin kimse şimdilik fasık olabilir, ancak sonuç önemlidir. Kim bilir, belki sen onun şimdiki hali üzere ölürsün, o ise güzel bir halde gidebilir.

Sırf zengin olduğu için kimseyi gözünde büyütme. Çünkü bütün dünya ve içindekiler Allah katında küçüktür. Dünya ehlini gözünde büyüttüğün an, dünya büyümüş, ancak sen Allah katında küçülmüş olursun.

Dünyalık elde etmek için sakın dininden ve edebinden bir şey verme. Böyle yaparsan, değil Allah katında, kendilerine şirin gözükmek istediğin insanların gözünde de düşmüş olursun. Ayrıca eline de bir şey geçmez. Hem dinden, hem dünyalıktan olursun. Böyle davranmakla eline dünya malı geçerse, hayırlı olanı verip adi olanı almış olursun ki, sonuç yine zarardır.

Yorum Bırak