“(İslamı anlama ve yaşama yolunda) ilim talep etmek, nafile namaz kılmaktan daha üstündür.” İmam Şafiîrh.a. “Her kim sana bir başkasının konuşmalarını getiriyorsa, bilesin ki o kişi senin konuştuklarını da başkasına götürüyordur.” Hasan-ı Basrî k.s. “Tasavvuf, Allah Tealâ’nın rızasına kavuşmak için bu uğurdaki sıkıntılara katlanmaktır.” Ebu Nuaym İsfehânî k.s.