Kategori: Salihlerin Hikayeleri

İmam Malik (Rh.A.)

İmam Malik (Rh.A.) Babasının adı Enes. Bu nedenle Enes b. Malik künyaesiyle meşhurdur. 711 senesinde doğmuş, 785 senesinde 71 yaşında vefat etmiştir. hadis rivayet edeceği zaman, boy abdesti alır sakalını tarar, koku sürünür, vakar içinde diz üstü oturur ve ondan sonra hadisi rivayet ederdi. İmam Şafii (Rh.A.): “Ben Malik Hazretlerine kırk sekiz mesele

İmam Şafii (Rh.A.)

İmam Şafii (Rh.A.) Soyu Peygamber EfedimizleAdi Menaf’ta irleşir. 767 senesinde Gazza’da dünyaya geldi. İlmini Mekke’de Müslim B.Halid ez-Zener’den tahsil etti. O’nun Muvatta adlı eserini ezberlediğinde yaşı 13’tü. Derdi ki; “On altı senedirdoyasıya yemek yemedim, çünkü doyasıya yemek yemek, beene ağırlık verir. kalbi katılaştırır, zekayı kaybettirir, uykuyu çeker ve sahibini ibadetten alıkoyar.” “Ne yalan, ne de

İmam- Azam Ebu Hanife (Rh.A.)

İmam- Azam Ebu Hanife (Rh.A.) Esas adı Numan, künyesi Ebu Hanife’dir.  Babasının adı da Sabit. 699 senesinde dünyaya geldi. 767 senesinde Bağdat’da vefat etti.  Kendisi Tabiîndendir. İmam Azam’ın  elbisesi çok temizdi. o kadar güzel kokusu vardı ki, eve yakın olunca evekiler görmeseler bile gelişini gidişini kokusundan anlarlardı. Derdi ki “her namazımda, mutlaka şeyhim Hammad’a ve

Kur’an’ın Dostluğu

Kur’an’ın Dostluğu Haf’s b. Gıyâs (rahmeyullahi aleyh) der ki; “Evimin yakınlarında fâsık bir komşum vardı. İnsanlar onun kötülüğünden korktuğundan aciz duruma düşmüşlerdi. Öldüğünde onu rüyamda  peygamberlerin, velilerin arasında gördüm. Başında nurlu bir sarık vardı.  Ona: –       Sen fâsıklık ederdin. Şu yüksek dereceye nasıl  ulaştın? Dedim. –       Sus! Kur’an’ı okuyan fâsık olmaz dedi. –       Sen Kur’an

Böceğin Rızkı

Böceğin Rızkı Hazret-i Süleymân (a.s.) bir gün, deniz kenârında oturmuşlar idi. Bir karıncanın geldiğini gördü. Ağzında bir yeşil yaprak tutardı. Deniz kenârına ulaşdı. Sudan bir kurbağa çıkdı. O yaprağı karıncadan alıp, denize döndü. Karınca geri döndü. Karıncadan sordular ki, – Bunun hikmeti nedir. Karınca cevâb verdi ki, -Bu deryânın ortasında, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri