"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Cuma Sohbetleri

Şehitliğe Benzer Güzel Ölümler

Şehitliğe Benzer Güzel Ölümler

1. Son nefesi kelime-i şehadeti söyleyerek vermek.

Hadis-i şerifte, “Kimin son sözü ‘lâ ilâhe illallah’ olursa o kişi cennete girer” buyrulmuştur. (Ebü Davud, Cenâiz, 16.)

Muâz b. Cebel’den (radıyallahu anh.)j rivayet edilen bir hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ölürken Allah’tan başka ilâh olmadığına ve benim Allah’ın resülü olduğuma şahadet eden bir kimse, bunu yakîn ile inanan bir kalp ile söylemişse mutlaka Allah o kimsenin günahlarını bağışlar.” (İbn Mâce, Edeb, 54; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, nr. 10975.)

Yorum Bırak

Ateşin Yakmadıkları

Ateşin Yakmadıkları

“Çabuk geç ey mümin nurun ateşimi söndürecek.” (Seyyid Derviş)

Zikir ateşiyle yanan aşıkları başka ateş yakmaz. Allah’ın zikrini (C.C.) kalbine nakşedenler, ayet-i kerimede ifade buyurulan “Kalbine iman yazılanların…” (Mücadele/22) mertebesine ulaştığı zaman tevhid nurları bütün hücrelerine kadar yayılır. Dünya ateşi bir tarafa cehennem ateşi dahi onu yakmaz. Rivayet edilir ki: Kıyamet günü cehennem ateşi, sırattan geçen mümine şöyle seslenir:

“Çabuk geç ey mümin nurun ateşimi söndürecek.” (Seyyid Derviş)

Yorum Bırak

Duanın Kabul Olunacağı Mekanlar

Duanın Kabul Olunacağı Mekanlar

Kabe de Dua
1. Kâbe'nin içinde her neresinde olursa olsun ve her ne tarafı olursa olsun, durulur ve oturulur; namaz kılınır ve dua edilir.  Orda edilen dua Allah latında muhakkak surette makbul ve muteberdir. Yalnız Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem ) namaz kılıp dua ettiği yeri tercih etmek daha efdal, daha mükmmel olur.  Resulullah Eendimiz'in namaz kılıp dua ettiği yer Kâbe-i Muaazm kapısından girince karşı istikamette, arkası kapıya gelmek üzere karşı duvara üç arşın mesafede olan yedir. Eğer burada yer bulumazsa, nerede bulunursa, orada namaz kılınır ve dua edilir. 

2. Hacer-i Esved'i öperken.

3. Mültezem'de (Hacer-i Esved ile Kâbe'nin kapısı arkasında)

Yorum Bırak

Cuma Günü Okunacak Zikirler

Cuma Günü Okunacak Zikirler

  • Resulullah (S.a.v) buyurdu ki; "Her kim Cuma gününde ve gecesinde Bana çok salât okursa, Allahû Tealâ onun  âhiret isteklerinden 70, dünya isteklerinden de 30 olmak üzere 100 isteğini yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi, o salâtları da bana arz edecek bir meleği Allahû Tealâ bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir." (İhya Şerhi İthaf, 3/241)
  • Resulullah (S.a.v) buyurdu ki; "Cuma günü bana 100 kere salât okuyan kişi, kıyamet gününde öyle bir nurla gelir ki o nur bütün mahlûkat arasında taksim edilse, elbette hepsini kaplar."  (İhya Şerhi İthaf, 3/286)

Yorum Bırak