Kategori: Dua

TEVHİD DUASI

TEVHİD DUASI (Her zaman okunur) 4 – (Lâ ilâhe illallâhü’l-Melikü’l-Hakk’ül-Mübîn. Muhammed’ür-Resûlullâh sâdık’ul-va’di’l-Emîn.) TEVHİD DUASI  (Sabah namazlarından sonra okunması eftaldir.) 5 – (Lâ ilâhe illallâhü’l-azîmül-Halim, Lâ ilâhe illallâhü Rabbü’l-Arşi’l-âzîm, Lâ ilâhe illallâhü Rabbü’s-Semâvâti’s-seb’ı ve Rabbü’l-Ardı ve Rabbü’l-Arşi’l-Kerim). tevhid duası, dua, tevhid, ilim, 

SALÂT-Ü MÜNCİYE

SALÂT-Ü MÜNCİYE 3- (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî-il ehvâlî ve’l-âfâti ve takdî lenâ bihâ cemî-al hâcâti ve tutahhirünâ bihâ min cemî’is-seyyiâti ve terfe’unâ bihâ a’led-derecâti ve tübelliğûnâ bihâ aksa’l gâyâti min cemî-il hayrâti fil-hayâti ve ba’del memâti). Manası: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed (S.A.S)’e salât (selamet) eyle ki, o salatla bizi bütün

SALÂT-Ü MÜNFERİCE

2- (Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammed’ini-llezi tenhallü bihi’lukadu ve tenfericü bihi’l-kürebü ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-Regâibü ve husn’ül-havâtimi ve yüsteskalğamâmü bi vechihi’l-kerîmi, ve alâ âlihî ve sahbihî fî küllî lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lümîn leke). Manası: “Allah’ım! Kendisiyle düğümlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı, ihtiyaçların giderildiği, arzuların elde

SEYYÜDÜL-İSTİĞFAR

SEYYÜDÜL-İSTİĞFAR 1- (Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.)