Kategori: Gizli İlimler

NAMAZI HIZLI KILMAK VE NAMAZDA OKUYUŞUN DUYULMASI

  NAMAZI HIZLI KILMAK  VE NAMAZDA OKUYUŞUN DUYULMASI Namazda hızlı okumak namazı bozar mı?  Önce genellikle “işlerin ortasının daha hayırlı olduğunu” (54 Suyûtî, el-Câimi`us-sağîr (bk. Feyzu`I-Kadîr IV/385) bilmek gerekir. Namazda aslolan, düşünerek, huşû ile kılmaktır. Söylediklerini düşünmeye zaman kalmayacak kadar hızlı kılmak, namazı namaz olmaktan çıkarır. Allah; “Namazı beni hatırlamak için kıl” (55 Tâ-hâ (20)

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Baş parmak Delalet ettiği manalar: Birinci boğum uzun ve kuvvetli olursa: Kudretli bir iradeye, gurur ve inada. Birinci boğum çok kısa olursa: Kararsızlık, itimadsızlık, irade zayıflığına. Birinci boğum bilye şeklinde veya şişkin: inad ve kabalığa. Birinci boğum sivri uçlu: Şairane hassasiyete. Birinci boğum yuvarlak ve mahruti şekilde: Mütenevvi

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ II

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ II Güzel ve mütenasip parmaklar: İyi bir tabiata Küçük ince parmaklar: delice hareketler yaparak zevk alan kimselerde olur. Araları açık parmaklar: Kendini beğenmişliğe, zekaya, nefsine düşkünlüğe, sır saklamamaya işaret eder. Birbirlerine çok sıkışık parmaklar: Sır saklamaya dirayete, mutekit olmaya . Parmaklar arkasına kolaylıkla dönebilirse: Maharetliliğe, hilekarlığa Dipleri ayrı,

GİZLİ İLİMLERDE KOLLAR VE ELDEKİ TÜYLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

KOLLAR Uzun kollar: Sahibinin iyi ahlaklı biri olduğuna. Kısa kollar : Sahibinin şerli birisi olduğuna.   ELDEKİ TÜYLER Tüysüz erkek eli: Sahibinin kadın tabiatli bir kimse olduğuna. Normal ve tabii nisbette tüylü erkek eli: İyi huylara iyi bir mizaca işarettir. Üstü çok tüylü ve içi nasırlı el: Adi ve hayvani bir ruha. Çok tüylü el: