Kategori: İman

32 FARZ

32 FARZ I) İmanın Farzları 6’dır; 1) Amentü Billâhi, (Allah'ın varlığına ve birliğine inanma.) 2) Ve Melâiketihî,  (Allah'ın meleklerine inanma) 3) Ve Kütübihî,  (Allah'ın kitaplarına inanma)