Kategori: Hanım Sahabeler

Ümmü Haram R.A.

Ümmü Haram R.A. Allah Resulü’nün Dualarına Mazhar Olan Hanım Ümmü Haram R.A. Bugün Kıbrıs kıyılarında, deniz seferinde şehit olmuş bir Müslüman hanımın kabri bulunuyor. Allah Resulü’nün ziyaretiyle sık sık şereflendirdiği bir mübarek sahabi hanımın. Bu hanım Ümmü Haram r.a. Allah’ın son elçisine verdiği sözü tutan, O’nu kendi varlığına tercih eden bir hanım… Allah Rasulü s.a.v.’in davetinin insanların

HZ. HAFSÂ R.A

HZ. HAFSÂ R.A Ömer b. Hattab’ın [R.A.] kızıdır. İlk eşi, ilk müslümanlardan Abdullah b. Huzafe [R.A.] ‘nin kardeşi Huneys [R.A.)’dir. Huneys Habeşistan’a ilk hicret edenler arasındaydı. Orada çok kalmadı ve bir müddet sonra geri döndü. Hafsâ, Rasulullah [A.S.] Medine’ye hicret ettiğinde Huneys’le evliydi. Medine’ye eşiyle birlikte hicret etti. Bedir Gazası’na katılan Huneys, bir rivayete göre

Asırlık Teslimiyet Abidesi Hz. ESMA R.a.

Asırlık Teslimiyet Abidesi Hz. ESMA R.a. Allah Rasulü’nün dostu, hicret arkadaşı Hz. Ebu Bekr Sıddık R.A., yüzü nur gibi, alnı parlak, çehresi tebessümle donanmış bir halde eve geldi. Kendisini böylesine mutlu kılan müjdeyi şimdi ailesiyle paylaşıyordu. Muhammedü’l-Emin, Alemlerin Rabbi’nin son elçisi seçilmiş, kendisi de ona tabi olmuştu.  İki Kemer Sahibi Kızı Esma henüz ondört yaşında

Süt Kardeşlerin En Hayırlısı: Hz. Şeyma

Süt Kardeşlerin En Hayırlısı: Hz. Şeyma Mekke ve çevresi, inananların nice eziyetlere katlandığı, binlerce yürek parçalayan olayın yaşandığı yer. Allah’ın ayetleri indikçe, bir yanda hasta kalplilerin kini artıyor, diğer yanda ise Allah Rasulü’ne duyulan muhabbet büyüyordu. Her tozu şirkten temizleninceye kadar  çelişkilerin  kıskancında kıvranan bu kutsal belde, bir taraftan da son nübüvvetin mucizelerini yaşıyordu. İşte

Cömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye

 Cömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye Müslümanlar Hayber’i fethettiğinde, Hz. Safiye (r.a.) ile birlikte akrabaları da esirler arasında bulunuyordu. Savaş şartlarına göre esirler paylaşılmış, Safiye (r.a.) alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz ’in himayesine düşmüştü. Hz. Safiye, eşinin de savaşta ölmüş olmasına rağmen metanetini bozmayıp Allah Resul’ünün (s.a.v.) huzuruna çıkmıştı. Harun Peygamber’in soyundan