Kategori: Burçlar

BURÇ VE FAL

BURÇ VE FAL  Burç, gökyüzündeki özel yıldız kümelerinin herbirine verilen addır ve bilinen oniki burç vardır. Bunların, astronomik konumları itibariyle, meselâ Güneş gibi Dünya ile çeşitli etkileşimleri olabilir. Ancak gelecekle ve gaypla ilgili bilgilerin onlardan alınması mümkün değildir. Çünkü “gaybı sadece Allah (c.c.) bilir” (157 En`âm (5) 59) Fal ise, Kur`ân-ı Kerim`in ifadesiyle “şeytanın işlerinden

Burçların Özelliklerine Göre Taşların Kişilere Etkisi

Burçların Özelliklerine Göre Taşların Kişilere Etkisi Geçmişten günümüze taşların insan üzerine yaptığı etkiler üzerinda araştırmalar yapılmış ve bazı veriler elde edilmiş.  Geçmişte insalar bazı inanışlara  göre bu taşları üzerlerinde taşırlarmış. Aslında günümüzde de değişen bir şey yok. İnsanlar daha bilinçli, araştırmacı, en azından hangi taşı ne için kullanması gerektiğini biliyorlar ve  bu taşların olumlu etkilerinden

HİNT ASTROLOJİSİNDE YILDIZIL ZODYAK VE BURÇLAR

HİNT ASTROLOJİSİNDE YILDIZIL ZODYAK VE BURÇLAR Yıldızıl Zodyak Nedir ? Yıldızıl Zodyak (Sideral Zodiac), “Sabit Zodyak” adı da verilir ve burçları oluşturan takım yıldızların hep aynı noktada konumlanmalarına karşılıktır. Bilindiği gibi Zodyak’ın ilkbahar başlangıcı olan Koç Burcu Noktası (aries) ) gerçekte her yetmiş yılda 1 derece geriye doğru kaymaktadır. Ekinoks presesyonundan meydana gelen

Burçların Anlamı

Kur’anın tefsiriyle uğraşan bilginler, burçların anlamı hakkında kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bazıları burçlara göğün kaleleri veya köşkleri demişlerdir, buna isbat ve delil olarak Hak Taala’nın (Sizler güçlü kalelerde olsanız dahi ölüm sizi bulacaktır) hitabını göstermektedirler. Bazıları burçların yıldızlar olduğunu, bazılarıda burçların göğün kandilleri olduğunu, diğerleride burçların göğün kapıları olduğunu ileri sürmüşlerdir. İbni Abbas’a göre burçlar