GİZLİ İLİMLERDE BENLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE BENLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Göz  Kapağının üzerinde olan benler hassas biri olmağa

Göz   Kapağının altında olan benler mülayim sadık bir mizaca

BurunÜzerindeki benler cismani hayalci olmağa

Çene : Üstündeki benler aşk şehvetin zebunu olan bir insana

Sağ : Şakak üstündeki et beni kararsızlığa

Çene İle boyun arasına da olan benler zaaflı bir ruha hayali şeylerin düşkünlüğüne

Çeneye Yakın benler şehvani bir mizaca müfritliğe delalettir

Alında Şakakta veya kulakta yassı sararmış bekler sahibinin istikrarsız çalışmağa tembel meşrep bir insan olmağa mizaçlıdır

Alın Üzerindeki benler ben alnın sağında ise kuvvetli bir hafızaya süratli intikale işarettir bu insanlar diplomat olurlar

Ben Saça yakın ise aşk oyunları ile meşgul olmağa sevecen bir insanlardır

Ben Alının sağında ise sahibinin uzun ömürlü sıhhatli olmağa

Ben Alının solunda ise mesut bahtiyar olmağa

İki Kaş arasında sağda bir ben aşkı seven ticaretten anlayan hoşsohbet istikbali parlak emin iyi bir izdivaca çok yolculuk eden mizaçlıdırlar ben solda ise sahibinin devamlı mantıklı iş yapan kimselerdir hassas olur hislerinde yanılmazlar

Göz Etrafındaki olan benler cana yakın dost canlısı merhametli eli açık kimselerdir

KulakÜzerindeki benler alaycı iğneleyici karakter ifade eder kendisini sevmeyen insanların ummadığı işleri başarırlar

Dudak Kenarındaki benler iyi yemeye eğlenceye konfora düşkün olurlar ben dudağın sağında ise sosyal mali bakımda başarı elde eder ben dudağı solunda ise serseri berduş hayat sevgisi bazen başarı bazen hayal ile geçen bir ömre işarettir

Sağ Yanakta benler adil zeki fikir bolluğuna işaret bu insanlar tutuğunu koparırlar elleri biraz sıkı ama ticareti alavereyi iyi anlayan tabiatlıdırlar Sol Yanakta benler ateşli ihtiraslı hisli eli açık evlilikte zor mesut olurlar

16 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.