"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Bir Konu

Sufiliğin İç Yüzü

Sufiliğin İç Yüzü

Gerçek sufi, Allah sevgisi ile safi olmuş, huzur bulmuş kimsedir. Sufiliğin iç yüzü ilâhî aşk, dış yüzü güzel ahlâktır. Arifler sufiliği kısaca böyle tarif etmişlerdir. Bunlardan başkası boştur.

Adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok ilim dalı var. Bunların her biri konusuna göre kıymet ve önem taşıyor. İlimlerin konuları, aynı zamanda  hedeflerini de gösterir. Şunu söylemek mümkün: Bir ilim veya sanat, insanla ve insan hayatıyla ne kadar ilgiliyse o derece kıymetli ve önemlidir.

İnsanı ilgilendiren en önemli ilim hangisi olabilir? Hiç şüphesiz, kendi nefsini ve Yüce Rabbi’ni öğreten ilimdir. İnsanın yaradılış gayesi de bu ilimle öğrenilir. Bu özelliği sebebiyle o, ebedi kurtuluş vesilesidir. Tefekkür nazarıyla bakılırsa anlaşılır ki, bütün gökler, yerler ve içindekiler bu ilmi öğretmek için yaratılmıştır. Bütün peygamberlerin, alimlerin, hikmet sahiplerinin öğrettiği ilim de temelde budur. Ona kısaca “marifetullah” denir.

Yorum Bırak

Şehitlik

Şehitlik

Normal ölümle ölen kimseye “ölü” yahut “vefat etti” denir. Allah yolunda hayatını feda eden kimseye  de “Şehit oldu” denir. Şehit dini anlamda, Allah rızası için O’nun yolunda  canını feda eden müslümana verilen isimdir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi, cennetlik olduğuna şahitlik edilmesi veya ölümü sırasında meleklerin hali hazır bulunması yada Allah (celle celâluhû) tarafından çeşitli nimelerle mükafatlandırılmış olmasıdır.

Şehit, Allah katında yüce bir hayata nail olacağı gibi toplumu tarafından da r

Yorum Bırak

SEYR‐U SÜLÛK:

SEYR‐U SÜLÛK

Genel ad seyr-u sülûktur. Seyr‐u Sülûk: İki sözcükten oluşan Arapça bileşik bir terimdir. Sözlükte: Seyr, Yürümek; Sülûk ise, gitmek ve yola girmek demektir. İkisi de ilmin, bilginin ilerlemesidir. Madde hareketi değildir. Tasavvuf ise mistik usullerle özel bir eğitimden geçmek demektir. Yani cehaletten ilme, kötü huylardan güzel ahlaka, kulun fanî varlığından Allah Teâlâ’nın varlığına yönelmesidir.   Sülûk, tasavvuf yoluna giren insanların Allah Teâlâ’ya olan vuslata hazırlayan ahlakî bir eğitimdir. Bir başka ifadeyle seyr u sülûk, tarîkata giren kimsenin manevi makamlarını

Yorum Bırak

Huzurlu Bir Hayatın Yolu

Ölü olsun diri olsun, sakın kimseyi küçük görme; sonra helak olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı birisidir. Kötülediğin kimse şimdilik fasık olabilir, ancak sonuç önemlidir. Kim bilir, belki sen onun şimdiki hali üzere ölürsün, o ise güzel bir halde gidebilir.

Sırf zengin olduğu için kimseyi gözünde büyütme. Çünkü bütün dünya ve içindekiler Allah katında küçüktür. Dünya ehlini gözünde büyüttüğün an, dünya büyümüş, ancak sen Allah katında küçülmüş olursun.

Dünyalık elde etmek için sakın dininden ve edebinden bir şey verme. Böyle yaparsan, değil Allah katında, kendilerine şirin gözükmek istediğin insanların gözünde de düşmüş olursun. Ayrıca eline de bir şey geçmez. Hem dinden, hem dünyalıktan olursun. Böyle davranmakla eline dünya malı geçerse, hayırlı olanı verip adi olanı almış olursun ki, sonuç yine zarardır.

Yorum Bırak

Uzundur Dostluğun Kolları

Bazı kavramlar, bazı hasletler usulca çekiliyor dilimizden, hayatımızdan. Modern hayatın hayhuyu içinde gözümüzden gönlümüzden kaçan kavramları, hasletleri yeniden çağıramaz mıyız?

Yeni uygarlık ve yeni hayat sunduğu büyülü imkanların yanı sıra insanı bölüyor, parçalıyor, yalnızlaştırıyor. Ürettiği yalnızlığı da “bireycilik”, “özgürlük” diye kutsallaştırarak dokunulmaz kılıyor. İnsan, özgürlüğün de hürriyetin de kölesi, kendi hayatının nesnesi oluyor.

Devlet, yasalarını nasıl dokunulmaz kılıyor ve kendini korumaya alıyorsa, yeni insan da arzularını dokunulmaz kılıyor. Artık hakikat nüfuz edemiyor bu insana ve artık bu insan kendini hakikatin yegane ölçüsü sayıyor. Ruhun sıkışmış sesini boğuyor insan. Kutsal olanı dışladıkça, üretim araçlarından bir araç oluyor. Bu yeni dünyada “verem olmak üretimi düşürür.”

Yorum Bırak