Kategori: Cehennem

CEHENNEM II.BÖLÜM

CEHENNEM II.BÖLÜM Yedi kat yerlerin hâllerini, her tabakanın sâkinlerini, Cehennemin yedi tabakasını, her birinin ismini ve oraya girecekleri teferruatiyle bildirir. Ey aziz! Tefsir ve hâdis âlimleri ittifakla şöyle bildirmişlerdir: Hakk Teâlâ yerleri birbirinin altında yedi tabaka halinde yaratmıştır. Her tabakanın genişliği ve her iki tabaka arası beş yüz yıllık yol olup hava ile doludur. Birinci

Yedi Deniz, Yedi Kat Yer ve Cehennem

Yedi Deniz, Yedi Kat Yer ve Cehennem Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetname adlı eserinin dördüncü  fasılında yedi deniz, sekiz kaf dağı, yedi kat yerleri ve her tabakasının sakinlerini, Cehennemin yedi tabakasını ve her birinde bulunanları, kıyamet alametlerini, kıyamet hallerini, alemin yok oluşunu ve mahşerdeki korkuları beş bölüm halinde  bildirir. I.            Bölüm: Yedi deniz, dağlar, yerler