Kategori: Dua

GÜNÜN DUASI

Günün Duası Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim. Allah‘ım, haktan sapmamdan veya saptırılmamdan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmemden veya zulmedilmemden, bilmememden veya bana bilgisizlik isnad edilmesinden sana sığınırım. (Tirmizi)