Kategori: Peygamberlerimizin Tarihi

Hz. YÛSUF Aleyhisselâm

Hz. YÛSUF Aleyhisselâm Hz. Yûsuf, Yakub Peygamber’in oğludur. Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban´dır. Soyu Hz. İbrahim Aleyisselâm’a dayanır. Yûsuf Aleyhisselâm; ak tenli, güzel yüzlü, kıvırcık saçlı, büyük gözlü, ince burunlu, kalın pazılı, kalın bacaklı, düz karınlı, düz göbekli idi ve yanağı, benli idi. (Sâlebî-Arais s. 109). Yûsuf Aleyhisselâm, suretçe, Âdem Aleyhisselâmı andırırdı. Yüzü, güneş

Yakup Aleyisselam

Yakup Aleyisselam Bakara Sûresinin 177 . Ayetinde şöyle bildirir; İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini

Hz. İbrahimin İkinci Oğlu Hz. İshâk

Hz. İbrahimin İkinci Oğlu Hz. İshâk İbrahim (a.s)’in Hz. Sâre’den doğan ikinci oğlu. Hz. Sâre’nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer’i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail’i doğurunca, Hz. Sâre üzülmüştür. Hz. İbrahim yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah’ın bir lütfu ve mucizesi olarak İshak (a.s) doğmuştur (bk. Hâkim, Müstedrek, 11, 556).

İbrahim Aleyhisselam'ın Oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam

 İbrahim Aleyhisselam’ın Oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam İsmail aleyhisselam, Şam diyarında (Filistin, Suriye) doğdu. Babası İbrahim aleyhisselam, Allahü Teala’nın emriyle, annesi Hacer Hatunla birlikte İsmail Aleyhisselamı Mekke’ye götürdü . Yanlarına bir miktar yiyecek ve su ile birlikte şimdiki Kâbe’nin bulunduğu yere bırakarak Şam’a döndü. Bir rivayete göre İbrahim aleyhisselam Hacer Hatunu Kâbe’nin bulunduğu yere bırakınca o: “Sen bizi kime bırakıyorsun.

Hz .Lut Aleyhisselam

Hz .Lut Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. İbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lut Gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber gönderildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dînini tebliğ etti. İbrahim aleyhisselamla birlikte Bâbil’den hicret edip, Şam diyârına geldikleri zaman Cebrâil aleyhisselam gelerek Lut Gölü civârındaki Sedum