Kur’ân-ı Kerîm Kulu Allah’a Götüren Nurlu Bir İptir

Kur’ân-ı Kerîm Kulu Allah’a Götüren Nurlu Bir İptir Kur’ân-ı Kerîm, hadiste belirtildiği gibi, bir ucu Rabbimiz’de, bir ucu bizde olan, kendisine yapışanı Allah’a ulaştıran, iman ve amel edene dünyada şeref, ahirette saadet temin eden nurlu, kutlu, tatlı bir kitaptır (lsrâ 17/9). Kur’ân-ı Kerîm, kendisini inkâr ve ihmal eden için ise bir hasret ve pişmanlıktır (lsrâ

Kur’ân-ı Kerîm Mucize Bir Kitaptır

Kur’ân-ı Kerîm Mucize Bir Kitaptır Mucize, “insanı âciz bırakan, taklit edilemeyen” demektir. Kur’ân-ı Kerîm, mucizedir. Gelişi, inişi, okunuşu, haberleri, ilimleri, insanlığa verdiği terbiyesi ile mucizedir. İnsanlar onun bir âyetinin benzerini getirmekten âcizdir. Bu konuda Kur’an açıkça meydan okumuştur. Bütün inkârcı insan ve cinleri, Kur’an’ın benzerini getirmeye çağırmıştır. (Bakara 2/23-24; Hûd n/13-14; Urâ 17/88). Şimdiye kadar

Kur’ân- Kerim En Son İlâhî Kitaptır

Kur’ân- Kerim En Son İlâhî Kitaptır Kur’ân-ı Kerim önceki kitapların hükmünü kaldırmıştır. Onların içindeki hiç değişmeyen tevhid ve iman esaslarıyla, insanla lazım olan gerçekleri tekrar hatırlatmıştr. Ondan sonra hiç kimseye ilâhi bir kitap gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlik Kur’an’dan sorumludur.

Kur’ân-ı Kerîm Allah Kelâmıdır

Kur’ân-ı Kerîm Allah Kelâmıdır Kur’ân-ı Kerîm’in içinde bir kelime olsun insan sözü mevcut değildir. Onu getiren meleğin ve tebliğ eden peygamberin bir katkısı, eklemesi, çıkarması, değiştirmesi, müdahalesi olmamıştır. Kuranı Kerim Kur’ân- Kerîm Arapça olarak indirilmiştir. Bizlere hem sözlü hem yazılı şekilde, tevâtür yoluyla, tam bir emniyet içinde nakledilmiştir. O, nesilden nesile hiçbir değişikliğe uğramadan, ilk