"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: cuma namazı

Nurunu Güneşten Alanlar

Nurunu Güneşten Alanlar

cuma“De ki: Allah’ın katındakiler, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızk verenlerin en hayırlısıdır.”

Mescid-i Nebi’de sıra sıra olmuştu müminler. Kainatın Biriciği Efendimiz A.S.’ın nur halesine boyun eğmişler, dünyaya ait tüm düşüncelerini geride bırakarak Rahman’ın huzurunda kenetlenmişlerdi. Bir cuma günü… Nice günahlar bu günün vesilesi ile bağışlanacak, kuruluş muştusunu alan mümin o gün bayram edecekti. O günde öyle bir saat vardı ki, kul o saatte Rabbi’nden bir şeyi istese, Rabbi onu verecekti.

Bir Cuma Günü

İşte o yüce insan, cuma gününün pek çok güzelliklerini dağıtmak üzere yine toplamıştı gözbebeklerini etrafına. O’nun etrafında bulunanlar neler yaşamamıştı ki o zamana değin… Mekke’deki meşakkatli günler geride kalmış, Akabe tepeciklerindeki hareket Medine’ye hicretle gönülleri canlandırmıştı. Hele Mescid-i Nebi’nin yapılışı… Tek vücut olmuştu sahabe o gün. Her ferdiyle bir bütündü artık bu şehir. İşte bu şehrin insanı o gün cuma namazı için oradaydı.

Yorum Bırak

NAMAZ ÇEŞİTLERİ NAMAZ DÖRT KISMA AYRILIR

 NAMAZ ÇEŞİTLERİ

NAMAZ DÖRT KISMA AYRILIR. 


namaz1. Farz-ı aynı olan namazlar. Beş vakit namaz ve cuma namazı gibi. Bunların her yükümlü için bizzat yerine getirilmesi gerekir. 
2. Farz-ı kifâye olan namaz. Cenâze namazı gibi. Bu, topluluk tarafından yapılması istenilen bir emirdir. Topluluktan bir kısmı bunu yerine getirince, diğerlerinden sorumluluk kalkar. Eğer bunu hiç kimse yerine getirmezse hepsi günahkâr olur. Allah yolunda cihad, iyıliği emir kötülüğü yasak etme, müslümanlar arasında bir halife seçme de bu çeşit farzlardandır (Şâfiî, er-Risâle, Kahire 1960, s. 54, 55, 363, 364; Ebû Zehra, Usûlül-Fıkh, Terc. AbdulKadir Şener, Ankara 1986, s. 37-39). 

Yorum Bırak

CUMA KILINIP KILINMAMASINDA SONUÇ

CUMA KILINIP KILINMAMASINDA SONUÇ

cumanz mubarekCuma meseleşinin sâdece bir noktası üzerinde durduğumuz bu araştırmamızda vardığımız sonucu ve tercihimizi şöyle özetleyebiliriz:
1. Cuma, kılma imkânı bulunulan her yerde mutlaka kılınması gereken “şiar” bir ibadettir.
2. Cuma kılmama fikrini yaymaya çalışanların tutundukları deliller çeliskili ve zayıftır. Bu fikri benimseyenler iyi niyetli de olsalar, başlattıkları hareket yanlış, tehlikeli, gençleri camiden koparıp kahveye alıştıran ve birlik bozucu bir harekettir.
3. Münferit hadiseler dışında cumanın tarih boyunca kılınmadığı hiç olmamıştır. 

Yorum Bırak

CUMA GÜNÜ CEMAATLE ÖĞLE NAMAZI KILMAK

CUMA GÜNÜ CEMAATLE ÖĞLE NAMAZI KILMAK

cumaHerhangi bir sebeple cumaya gidemeyenler öğle namazını cemaatle kılamazlar mı? Bu olmazsa kıldığımızı kaza mı etmeliyiz?
Cuma günü herhangi bir özrü sebebiyle cumaya gidemeyenler, şehirlerde ve şehirlerdeki hapishanelerde, gerek cuma namazı kılındıktan sonra, gerek önce, öğle namazını cemaatle kılamazlar. Çünkü bunda cuma cemaatini bölme anlamı vardır. (Merginânî, el-Hidaye I/84)
Zira bazılarına göre cuma, bir şehirde bir yerde sahih olur. Ama tercih edilen görüşe göre (ki, Imam Serahsî`nin görüşüdür) bir şehirde birden çok yerde de cuma namazı sahih olur. Buna göre de öğle namazının cemaatle kılınamamasının izahı şudur:

Yorum Bırak