Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehâdeti Öğreniyorum Şehâdeti Öğreniyorum Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehâdet “Lâ ilâhe illallah”, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” Bu cümleleri, ezanı dinlerken yada camide namaz kılarken hepimiz duymuşuzdur.