Etiket: hazine

KIYMETLİ OLAN GİZLİDE DURUR

Kıymetli Olan, Gizlide Durur “Harâbât ehlini hor görme zâkir.  Defineye mâlik virâneler var.” Kıymetli olan, gizlide durur. Gizli olana hoyrat eller, bîgâne gönüller bulaşamaz. Ne ki sebîl olmuştur, fedâ olunmuş demektir. Kıymeti hâiz değer, özen ister, âşinalık ister. “Her sıradan insan anlasaydı ilâhî kıymet ve fazîletleri, ötelerden gelen bunca irşâd ediciye ne gerek kalırdı…” Eski

MADDİ ZEVKLERLE GELEN MUTLULUK

Maddi Zevklerle Gelen Mutluluk Nefsin hoşlandığu herşeyde buna günahlarda dahildir az çok bir zevk vardır. Bu zevk maddîdir. Ona kolay ulaşılır ama hemen kaybedilir. Çünkü onun özlelliği böyledir. Maddî  zevklerin süresi kısadır, tadı azdır. Madde yok olmaya mahkûmdur. Böyle bir zevk ruhu sevindirmez, kalbi huzurlu etmez; gönülde bir hasret bırakır gider.