Etiket: Hz.İsmail

Hz. İbrahimin İkinci Oğlu Hz. İshâk

Hz. İbrahimin İkinci Oğlu Hz. İshâk İbrahim (a.s)’in Hz. Sâre’den doğan ikinci oğlu. Hz. Sâre’nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer’i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail’i doğurunca, Hz. Sâre üzülmüştür. Hz. İbrahim yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah’ın bir lütfu ve mucizesi olarak İshak (a.s) doğmuştur (bk. Hâkim, Müstedrek, 11, 556).

İbrahim Aleyhisselam'ın Oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam

 İbrahim Aleyhisselam’ın Oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam İsmail aleyhisselam, Şam diyarında (Filistin, Suriye) doğdu. Babası İbrahim aleyhisselam, Allahü Teala’nın emriyle, annesi Hacer Hatunla birlikte İsmail Aleyhisselamı Mekke’ye götürdü . Yanlarına bir miktar yiyecek ve su ile birlikte şimdiki Kâbe’nin bulunduğu yere bırakarak Şam’a döndü. Bir rivayete göre İbrahim aleyhisselam Hacer Hatunu Kâbe’nin bulunduğu yere bırakınca o: “Sen bizi kime bırakıyorsun.