EHL-İ SÜNNET MEZHEBİ ÜZERE İMÂNIN BEYANI - 32 FARZ El-hamdülillahi Rabbi’l-Alemîn, Ve’s-Salâtü ve’s-Selâmü âlâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve Sahbihî ecmaîn.