Etiket: kabir

VARLIKLARIN ORTAK DİLİ ZİKİR

VARLIKLARIN ORTAK  DİLİ ZİKİR Günümüzde zikir denince boş oturan, yapacak başka işi gücü olmayan kimselerin yaptığı “olsa da olur, olmasa da” cinsinden bir ibadet akla geliyor. Bazı insanlar da beş vakit namazını kılan, Kur’an okuyan, ilimle uğraşan, haramlardan kaçan müminlerin gereken zikri yaptığını, ayrıca bir zikre ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Oysa Yüce Yaratıcı’ya karşı yapacağımız en

Ölümü Zikretmeye Yardımcı olan Şeyler

Müslim Ebû Hüreyre R.a. dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir; Rasullulah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) Efendimiz; “Kabirleri ziyaret edin, çünkü kabirlerölümü hatırlatır” buyurdu. Yine Hâkim Enes rivayet ettiğine göre, “Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. İşte şimdi ziyaret edin. Çünkü bu ziyaret, kalbi inceltir. Gözyaşlarını akıtır. Ahireti hatırlatır. Ziyaret edin ve çirkin sözler konuşmayın.” buyurdu.

Ölümü Anmak ve Ona Hazırlanmak

İbn-i Ebu Dünya Enes (Radıyallahu Anh) Dan rivayet edildiğine göre; Rasullullah (Sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur; “Ölümü çokca anın. çünkü ölümü anmak günahları temizler, insanın elini dünyadan çeker, zenginken ölümü zikrettiğinizde o zikir, zenginliği hedm eder (azgınlığını indirir). Fakirken ölümü anmanız sizi yaşamaya razı eder. İbn-i Ebi Şeybe, Avn bin Abdullah (Radıyallahu Anh) Rivayet