"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: kur’an

Allah Kelamına Hürmetin Şahitleri

Allah Kelamına Hürmetin Şahitleri

Mushaf Muhafazları

Kalbi genç i ihtiyar, duvarda asılı duran muhafazaya uzandı. Titreyen eli, Allah Kelâmı’nı saygıyla yerinden aldı. Eskimez solmaz dostuna baktı bir süre, muhabbetle öptü. Genç bir hafıza uzattı okusun diye. Okusun ruhunu coştursun diye. Ve gür sesi doldurdu odayı hafızın. Yalnızca oda değil kalplerde doldu coşkuyla. Gözler bir kez daha yaşardı, şah damarından yakın Dost’un hasretiyle.

Kur’an sayfaları, ilk defa Hz. Ebu Bekir r.a.’ın halifeliği zamanında bir araya getirilip ciltlendi. Yani “mushaf haline getirildi.” Önceleri bir aradaki bir kaç sayfa için kullanılan mushaf sözü, sonra bütün sayfaların bir arada olduğu Kur’an için kullanılır oldu. 

Yorum Bırak

NAMAZLARDAN SONRA "YÂ-SÎN" OKUMA VE MUSAFAHA

NAMAZLARDAN SONRA “YÂ-SÎN” OKUMA VE MUSAFAHA 


okuCamimizde sabah namazından sonra “yâ-sîn”-i şerif okunuyor. Bu hal namazın parçası durumuna geldi. Cemaat beklemek zorunda kalıyor. Bu davranışımız sünnete uygun mudur? Ayrıca okunan o Yâ-sîn-i Şeriften sonra musafaha yapılıyordu. Şimdi sadece cuma günleri yapılıyor. Bunun durumu nedir? 
Kur`ân-ı Kerim`den bir sûre, hatta Kurân`in kalbi olarak “Yâ-sîn”-i şerifi okumak, hele manasını düşünerek okumak güzel bir şeydir.

Yorum Bırak

ABDESTİN ÇEŞİTLERİ

ABDESTİN ÇEŞİTLERİ

abdest1-Farz Olan Abdest
Namaz kılmak, Kur`ân-ı Kerim`e el sürmek ve tilâvet secdesi yapmak için abdest almak farzdır. Cünüp veya abdestsiz olan kimsenin Kur`ân-ı Kerim`i eline almasının helâl olamayacağı hususunda Islâm bilginleri arasında ittifak vardır.
2-Vâcip Olan Abdest
Kâbe-i Muazzama`yı tavaf etmek için abdest almak vaciptir. Bir kimsenin Kâbe`yi abdestsiz tavaf etmesi vacibi terk ettiğinden dolayı sorumlu olmakla beraber yaptığı bu tavaf câiz ve geçerlidir. Ancak bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:
“Tavaf, namaz gibidir. Fakat tavaf sırasında konuşmak câizdir. Tavafta konuşan kimse hayırlı söz söylesin.” (Tirmîzî, Hacc, 112; Nesâî, Menasik, 126) . 

Yorum Bırak