Tevbe İlahi Bir Yardımdır Tevbe ilâhi bir yardım ve rabbani mağfirettir. Allahu Tealâ tevbe ile mümini hiç günah işlememiş gibi bir hale döndürür. Tevbeyi anlamadan, tevbeyi gerçekleştirip hayatımıza tatbik etmeden gerçek olgunluğa giden yolda mesafe katetmemiz mümkün değildir. Tevbe ilim, hal ve fiilden ibarettir. Tevbe ilmi, günahın zararını ve günahın Allahu Tealâ’nın azametine karşı edepsizlik