Etiket: müslüman

NAMAZ KILMAYANIN CENAZE NAMAZI

NAMAZ KILMAYANIN CENAZE NAMAZI  Ömründe bir kez olsun camiye gelmeyen kişinin cenaze namazı kılınır mı? Eğer kılınmazsa, kıldırmış olanın kıldırmaktan dolayı sorumluluğu Islâm`a göre nedir? Kılanların da bir sorumluluğu var mıdır? Fıkıh kitaplarımızda bir ölüye cenaze namazı kılınabilmesinin şartları sayılırken birinci olarak müslüman olması zikredilir.(Tahtavî, 479; M.Zihni, Nimet-i Islâm, 532) Bize göre “amel imandan bir cüz

NAMAZ KILMAYAN KİMSE DİNEN MÜSLÜMAN SAYILIR MI?

NAMAZ KILMAYAN KİMSE DİNEN MÜSLÜMAN SAYILIR MI?  Namaz, imandan sonra İslam`ın en mühim rüknüdür, terkine asla göz yumulmaz. Dinen kesinlikle sabit olmuş olan bir hükmü inkar etmek küfr olduğu gibi, namazın farziyetini inkar etmek de küfürdür. Binaenaleyh namaza inanmayan kimse müslüman değildir. Onunla evlenmek caiz olmadığı gibi kestiğini de yemek caiz değildir. Fakat namazın farziyetini

Hiç Namaz Kılmadan Cennete Giden Kişi

Hiç Namaz Kılmadan Cennete Giden Kişi Hayber savaşı sırasında İslâm ordusu ile Hayber Kalesi’ndeki Yahudiler arasında mücadelenin iyiden iyiye kızıştığı bir andır. Hayberli yahudilerden birisinin yanında çobanlık yapan bir zenci, savaşın zorlu anlarından birinde Rasul-i Ekrem A.S. ile karşılaşır ve “bana İslâm’ı anlatır mısınız?” der. Efendimiz, ilk akla geleceği üzere “Şimdi sırası mı? Git, uygun

Müslümanlığımızın Aynası İyi Komşuluk

Müslümanlığımızın Aynası İyi Komşuluk Nasıl bir Müslüman olduğumuzu ibadetler değil, hareketleri belirler. Gerçekten de Müslümanlığın ölçüsü güzel ahlâktır. Güzel ahlâk ise hakları güzel korumaktan ibarettir. Cenab-ı Mevlâ kul haklarına o kadar önem veriyor ki, kendisine karşı kusur işleyeni kolayca affederken, kullarının hakkını çiğneyeni o kul affetmedikçe kendisi affetmiyor. Bir müminin hayatında Yüce Yaratıcı’nın hakkından sonra

Çinli Muhammed

Çinli Muhammed Bundan altı yedi ay önce Çin’in değişik bölgelerinden on kişi İstanbul’a gelir. Bunların ortak özelikleri yeni Müslüman olmalarıdır. Umre için İstanbul üzerinden Arabistan’a gideceklerdir. Kimi yirmi gün önce, kimi bir ay, kimi iki ay önce Müslüman olmuştur. Ne yeterince İslâmî bilgileri, ne de yapacakları umre ile ilgili bir bilgileri vardır. Yanlarına, kendilerine yardımcı