2- (Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammed’ini-llezi tenhallü bihi’lukadu ve tenfericü bihi’l-kürebü ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-Regâibü ve husn’ül-havâtimi ve yüsteskalğamâmü bi vechihi’l-kerîmi, ve alâ âlihî ve sahbihî fî küllî lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lümîn leke). Manası: “Allah’ım! Kendisiyle düğümlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı, ihtiyaçların giderildiği, arzuların elde