Etiket: salih

Abdülkadir Geylâni Makaleler 2

Abdülkadir Geylâni Makaleler 2 2. Makale: HAYRI TAVSİYE Makale2: Allah’ın ve Hz. Rasulallah’ın emirlerine uyun; şahsi arzularınıza ve hissiyatınıza mağlup olarak bid’at yoluna sapmayın! İtaat edin; türlü ve bozuk yollara ayrılmayın!… Allah’ı tevhid edin; hiçbir zaman şirk koşmayın!… Hakkı tenzih edin; itham etmeyin… Doğruluk karşısında şüpheye düşmeyin; tasdik edin. Hep birden kardeş olun, aranıza düşmanlık

Beş Mutluluk Kaynağı.

Hz. Ali R.a. şöyle buyurur; “şu beş şey kişi için saadet vesilesidir; – Hanımının kendine münasip bir eş olması, – Çocuklarının iyi, salih kimselerden olması, – Kardeşlerinin arkadaşlarının takva sahibi olması, – Komşularının salih kimselerden olması, – Rızkını, geçimini kendi beldesinde sağlaması,” İmam Şa’rânî, Tenbîhü’l-Mügterrîn