Etiket: Semerkend

TASAVVUFUN KAYNAĞI

Tasavvufun Kaynağı İslâm’ın daveti insan içindir. Davetin hedefi, ilâhî terbiye ile buluşmaktır. İnsanların fıtratları çok değişiktir. Her bir insanın Allah ile muhabbeti ve münasebeti taşıdığı fıtrata göre farklılık arzeder. Bunu ifade için ârifler,”Allah’a giden yollar mahlûkatın sayısıncadır” derler. İşte tasavvuf büyükleri, dinin asıllarından hiçbir taviz vermeden, değişik usuller kullanarak insana ulaşmaya, onu keşfetmeye, kabiliyetlerini geliştirip

Hastalıkla Gelen Rahmet

Hastalıkla Gelen Rahmet Yine Semerkend takvim yaprağından okuduklarımdan; Muâz b. Cebel (r.a.) şöyle der; “Allah Tealâ bir kulu hastalandığı zaman, kötülükleri ve günahları yazan soldaki meleğe şöyle der; ‘Kalmeini kaldır, ona birşey yazma!’ sevap ve hayırları yazmakla görevli sağdaki meleğe de şöyle der; ‘Bu kulumun işlemiş olduğu en güzel amelleri onun defterine yaz!'” (Suyûtî) Bir