GİZLİ İLİMLERDE AĞIZIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Fizyonomi ilminde, yüz şekillerine göre, ağzımızı incelediğimizde beş kısıma ayrıldığını görürüz. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Ağzımızın Büyük olması; Kötü ahlaka,  merhametsiz ve şefkatsiz bir kişiliğe, Gayet Düzgün ve Güzel Bir Ağızlı Olmak; Mükemmel  tabiatlı bir kişiliğe ve Meşrebe. Küçük Ağızlı Olmak; Anlayışlı, dirayetli, iyi ahlaklı, merhametli bir kalbe,