"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aylar: Kasım 2017

Ölen Kişiye Yapılacak İlk İşlemler III. Bölüm

Ölen Kişiye Yapılacak İlk İşlemler III. Bölüm

3. Ağzı Kapatılır, Gözler Yumulur, Örtü Çekilir

Hasta vefat edince ağzı kapatılır. Bir bez ile çenesi başından bağlanır. Gözleri yumulur. Eller yan tarafına getirilir. Karnının şişmemesi için üzerine demir ve benzeri bir cisim konulabilir. Bunu yaparken şu dua okunabilir:

“Allah’ın ismiyle ‘ve Resülullah’ın milleti (dini) üzerinde olsun. Allahım, onun işini kolaylaştır, bundan sonrasını ona kolay eyle. Ve sana kavuşmakla kendisini bahtiyar kıl. Varacağı yeri (ahireti) çıktığı yerden (dünyadan) daha hayırlı eyle!”

Yorum Bırak

Ölen Kişiye Yapılacak İlk İşlemler II. Bölüm

Ölen Kişiye Yapılacak İlk İşlemler II. Bölüm

2. Kıbleye Çevirmelidir

Ölüm halindeki kişiyi sağ yanına yatırıp kıbleye döndürmelidir. Çünkü Hz. Peygamber, Beytullah için, “Ölü ve dirilerinizin kıblesidir” (Ebû Davud, Vesâyâ,10.)  buyurmuştur. Hz. Fâtıma da [radıyallahu anhâ] vefat etmeden birkaç dakika önce, Ümmü Selmâ’ya [radıyallahu anhâ], “Beni kıbleye çevir” demiştir.

Yorum Bırak

Ölen Kişiye Yapılacak İlk İşlemler I. Bölüm

Ölen Kişiye Yapılacak İlk İşlemler I. Bölüm

  1. Cenaze İşlemlerinin Yapılmasında Acele Etmek
  2. Kıbleye Çevirmelidir
  3. Ağzı Kapatılır, Gözler Yumulur, Örtü Çekilir
  1. Cenaze İşlemlerinin Yapılmasında Acele Etmek

Cenaze için yapılan hazırlıkların tümüne “teçhiz”, kefenlenmesine “tekfin”, kabre konulmasına da “defin” denir. Buna göre, ölen bir Müslümanı yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını kılıp dua etmek ve

Yorum Bırak

Ölümün Duyurulması

Ölümün Duyurulması

Son nefesini vermiş olan Müslümana yapılacak ilk hizmet, “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciün” dedikten sonra durumun derhal yakınlarına, komşulara ve ilgili mercilere bildirilmesidir. Ölüm olayı gerçekleştikten sonra bunu, çevreye ve ölünün sevenlerine, ev sahiplerine, cenazenin çabuk kaldırılmasını, namazın kalabalık bir topluluk tarafından kılınmasını sağlamak ve insanlara ölümü hatırlatması açısından duyurulmasında bir sakınca yoktur. Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre aşırı olmadıkça müstehaptır.

Yorum Bırak

Ölüyü Son Bir Kez Öpmek

Ölüyü Son Bir Kez Öpmek

Ölen bir mümini, defnedilmeden önce son bir kez öpmek câizdir. Hz. Aişe [radıyallahu anhâ] demiştir ki: “Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] vefat etmiş olan Osman b. Maz‘ûn’un [radıyallahu anh] yanına girdi, yüzünü açtı, sonra onu öptü ve ağladı. Hatta ben göz yaşlarının yanağına akmakta olduğunu gördüm.” (Ebû Davud, Cenâiz, 36.)

Hz. Ebü Bekir de [radıyallahu anh], Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde mübarek yüzünü öpmüştü. (İbn Mâce, Cenâiz, 7; Tirmîzî, Cenâiz, 14.)

Yorum Bırak