Ölüyü Son Bir Kez Öpmek

Ölüyü Son Bir Kez Öpmek

Ölüyü Son Bir Kez Öpmek 1 İlim SaatiÖlen bir mümini, defnedilmeden önce son bir kez öpmek câizdir. Hz. Aişe [radıyallahu anhâ] demiştir ki: “Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] vefat etmiş olan Osman b. Maz‘ûn’un [radıyallahu anh] yanına girdi, yüzünü açtı, sonra onu öptü ve ağladı. Hatta ben göz yaşlarının yanağına akmakta olduğunu gördüm.” (Ebû Davud, Cenâiz, 36.)

Hz. Ebü Bekir de [radıyallahu anh], Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde mübarek yüzünü öpmüştü. (İbn Mâce, Cenâiz, 7; Tirmîzî, Cenâiz, 14.)

Hanefî mezhebine göre erkek, vefat etmiş olan hanımını yıkayamaz ve ona dokunamaz. Zira ölümle birlikte aralarındaki nikâh bağı kalkmıştır. Bu sebeple erkeğin hanımı vefat ettiği zaman onu öpmesi doğru değildir. Ancak bakmasında bir mahzur yoktur.

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise erkeğin ölmüş olan hanımına dokunmasında ve yıkamasında bir mahzur yoktur. Çünkü Hz. Fâtıma’yı [radıyallahu anhâ] eşi Hz. Ali [radıyallahu anh] yıkamıştı. Dolayısıyla bu üç mezhebe göre öpebilir de.

Kocanın ölümünden önce, evliliği devam eden kadın ise eşinin ölümünden sonra ona dokunabilir, öpebilir ve eğer yıkayıcı bir erkek yoksa yıkayabilir.

Son Nefeste İman – Hüseyin Okur

Hâcegân Yayınları

 

 

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir