Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

Erkek ve kadının abdest alması aynıdır.

Abdestin Müstehabları

1- Mümkünse kıbleye yönelmek,

2- Suyun üzerine sıçramaması için yüksek yerde durmak,

Sünnettleri

1- Önce abdest almaya niyet etmek,

2- Euzu Besmele ile başlamak

3- Abdest sırasına uyarak, önce sağ taraflardan başlamak,

4- Bir uzvu kurumadan, diğerini yıkamak,

5- Elleri önce bileklere kadar, 3 kere yıkamak,

6- Parmak aralarını hilallemek,

7- Elleri yıkamaya parmak uçlarından başlamak,

8- Parmağında yüzük varsa ve dar ise onu oynatmak vaciptir. Geniş ise mendûbdur.

Abdestin Alınışı

Namaz kılmak yahut, başka bir ibadet için abdest şöyle alınır;

Abdest almaya niyet edilir ve Besmele çekilir.

Sonra, sırasıyla eller üç defa yıkanır, Eller yıkanırken parmak aralarında kuru yer bırakmamaya çalışılır.

Ağıza üç defa su alınır çalkalanıp dökülür. (Sünnetleri: Mazmaza; Ağza üç defa bolca su verilir ve her defasında, ağzını misfak veya fırça ile yıkamak çalkanıp dökülür. Veyahut dişlerini baş ve şahadet parmakları ile oğmak.)

Buruna üç defa su verilir.(Sünnetler: İitinşak; Burna üç defa bolca su çekmek; her defasında sol eli ile sümkürüp bu suyu çıkarmak)

– Yüz saç bitiminden çene altına kadar üç defa yıkanır. (Farzı: Yüzü bir kere saç bitiminden çene altına kadar su ile yıkamak), (Sünnetleri: yüzü üç defa yıkamak, suyu kaşların altına ve yüzün çevresinden sarkmış bulunan fazla kıllara ulaştırmak.)

Dirseklerle birlikte evvela sağ kol, sonra sol kol üç defa yıkanır. (Farzı: İki elleri ve kolları dirsekler ile beraber bir kere yıkamak), (Sünnetleri; Önce sağ koldan başlamak, kolları üçer defa yıkamak,)

Başa mesh etmek, Başa meshedilir. Yani başın dörtte birine ıslak el ile sürülür. (Farzı: Başın dörtte bir miktarına ıslak (sağ) el ile meshetmek), (Sünneti; Başın tamamını bir su ile meshetmek, yani, kaplama meshetmek,)

(Kaplama mesh: yani, başın tamamını mesh şöyle yapılır. Eller ıslatılır, küçük parmakla birlikte üç parmak uc uca getirilir, Alnın saç bitiminden başlayarak, bu üç parmakla başın üstü sıvazlanıp, başın arkasında saç bitimine kadar getirilir, el arkaya gelince, avuç içleri kulak üstünden başın iki yanına öne doğru mesh edilir, zirâ Peygamberimiz (S.A.V.) çoğu zaman başını böyle meshederdi.)

Kulakları Meshetmek; İşaret parmakları ile kulak içleri baş parmaklarla kulak arkaları, (Farzı; Kadınlar gusül abdestinde küpelerini oynar ve kuru yeri kalmamak üzere iyice yıkar.), (Sünneti:Kulakları meshetmek: en küçük parmağını veyahut şehadet parmağını kulaklarının içine sokup, baş parmağıyla da dışını meshetmek)

– Boynu Meshetmek; Parmakların dışı ile boyun meshedilir. (Sünneti; boynu meshetmekttir.)

– Ayakları Yıkamak: Sağ ayağın küçük parmağından başlayarak önce sağ ayak, sonra sol ayak, topuk kemikleriyle, birlikte üç defa yıkanır. (Farzı: Ayakları iki topukları ile beraber bir kere yıkamak), (Ayakları yıkamaya parmak uçlarından ve önce sağ taraftan başlamak, Ayak parmak aralarını hilallemek, Ayakları üçer defa yıkamak)

Böyle abdest bitince sağ ele su alıp, ayakta içmek sünnettir. Kerahat vakti değilse iki rekat nafile namaz da kılınabilir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir