Şehitlik

Şehitlik

Şehitlik 1 İlim SaatiNormal ölümle ölen kimseye “ölü” yahut “vefat etti” denir. Allah yolunda hayatını feda eden kimseye  de “Şehit oldu” denir. Şehit dini anlamda, Allah rızası için O’nun yolunda  canını feda eden müslümana verilen isimdir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi, cennetlik olduğuna şahitlik edilmesi veya ölümü sırasında meleklerin hali hazır bulunması yada Allah (celle celâluhû) tarafından çeşitli nimelerle mükafatlandırılmış olmasıdır.

Şehit, Allah katında yüce bir hayata nail olacağı gibi toplumu tarafından da rahmet ve saygıyla anılır. Hem toplumu içinde ebediyyen yaşar, hem de gayb aleminde gerçek hayata erer. Şehitlik Muhammed ümmetine tahsis edilmiş büyük bir mertebedir.  Şehitlerin Allah katında kadir ve kıyametleri pek yücedir. Ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğu belirtilmiştir.

Kur’an-ı Kerim de;

“Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin! Onlar diridirler, fakat siz fark etmiyorsunuz” (Bakara 2/154) buyrulmuştur.

Peygamber Efendimizde bir hadislerinde;

“Peygamberler cennettedir, şehitler cennettedir,  çocuklar cennettedir” buyurmuştur. (Ebû Davud, Cihâd, 25)

Şehidin Allah nezdinde altı tane özelliği vardır: Kanının ilk damlası ile birlikte ona mağfiret olunur. Cennetteki yerini görür, kabir azabından korunur, en büyük korkudan yana emin olur. Ona iman süsü giydirilir ve akrabalarından yetmiş kişi hakkında şefaatçi yapılır. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,4/131.)

Şehitler kazandıkları manevi mertebe sebebiyle hem dünyada, hem de ahirette büyük derecelere nail olurlar. Onların elde ettikleri bu yüce paye ve mükâfat, sadece kendilerine değildir. Onun yakınları ve sevdikleri de bu yüce mertebeden nasiplerini alırlar. Nitekim, Ebü’d – Derdâ’nın (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste, Nebî, (a.v.) buyurmuştur ki;

“Şehit, ailesinden yetmiş kişiye şefaat edecektir.” (Ebû Davud, Cihâd, 28; İbn Hibbân, es-Sahih, nr.4660.)

Kıyamet gününde şehide, ailesinden yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilecektir. Şehidin ataları ile kendi neslinden gelen kimseler bu yetmiş kişinin içine girebileceği gibi şehidin eşleri ve diğer akrabaları da girebilir. Bazı âlimler hadis-i şerifte geçen “yetmiş” kelimesiyle, “yetmiş” sayısının değil çokluk kastedildiğini söylemişlerdir.

Son Nefeste İman- Ölüm ve Ölüye Karşı Görevlerimiz. Hüseyin Okur.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir