Kategori: Dini Hikayeler

Cinlere Dua

Cinlere Dua Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin yakın dostlarından biri olan Ebû Şeybe Hazretleri bir gün Hasan-ı Basrî Hazretlerinin devamlı namaz kıldığı camiye sabah erken varmıştı. Cami kapısı dışardan kitli olduğu halde içerden kalabalık bir cemaat tarafından «Âmîn! âmin!» diye dua edildiğini duydu. Ebû Şeybe büyük bir meraka kapılmış, ne olacak diye neticeyi bekliyordu. Biraz sonra içerde

Evliyanın Kerâmeti

Evliyanın Kerâmeti   Osmanlı Padişahlarından I. Mahmut, Medine-i Münevvere’ye gitmişti. O zaman Medine’de Harem muhafızı olarak bulunan Hacı Beşir Ağaya:     — Harem’i Şerifte, kaldığın bu zaman zarfında fevkalâde bir hâdise ile karşılaştığın oldu mu? diye sordu.     Harem-i Şerifin bekçisi Beşir Ağa başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlattı:     — Ravza-i Mutahharedeki Gbrü kapısı

Hızlı Yaşa Genç Öl, Cesedin Yakışıklı Olsun

Hızlı Yaşa Genç Öl, Cesedin Yakışıklı Olsun “Hayatımız, yaptığımız tercihlerin toplamıdır.” (W. Dwyer)     Bir astsubay adayı, askeri okuldan mezun olup göreve başladıktan sonra, ne zaman arkadaşları ile bir araya gelse, yerli yersiz, sık sık “Hızlı yaşa genç öl”. Cesedin yakışıklı olsun” sözünü tekrar edip duruyordu.     Arkadaşları, onu böyle söylemesinin doğru olmadığını belirtip, onu

Namazda Başka Şeyle Meşguliyet

Namazda Başka Şeyle Meşguliyet Meşhur İslâm âlimlerinden İmam-ı Birgivî Hazretleri zamanın Şeyhülislâmı tarafından verilen bir fetvayı yırtmış ve fetvanın yanlış olduğunu söylemişti. Verdiği fetvanın yırtıldığını haber alan Şeyhülislâm, Birgivî Hazretlerini hesap sormak için huzuruna çağırdı. Şeyhülislâmın makamına varan Birgivî Hazretleri namaz kılmakta olan Şeyhülislâma selâm verip içeri girdi… Şeyhülislâm namazı bitirdikten sonra: ,

Merkez Efendi Kuyusu

Merkez Efendi Kuyusu Halen İstanbul’un, Topkapı civarında, İstanbulluların ziyaret yerlerinden biri de Merkezefendi’nin tûrbesidir. Merkezefendi mezarlığına da adını veren bu büyük velînin menkıbeleri anlatılmakla bitmez. Bunlardan bir tanesi de Merkezefendi’deki kuyunun hikâyesidir. Bugün hâlâ kerametine inanılan bu kuyunun ilk kazılışının sebebi şöyle olmuştur:     Bir gün Şeyh Merkezefendi, seccadesini sermiş namaz kılmakta idi. Başını seccadeye