Kategori: Dua

Öfkelenince Edilecek Dua

Öfkelenince Edilecek Dua Kızdığın zaman şöyle dua et: “Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’şşeytâni’rracîm (Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.) Hadîs-i şerîfte, öfke, kızgınlık halinde bu duânın okunması emrolundu:

Secde Âyetleri İle Duâ

Secde Âyetleri İle Duâ Bir kimse hüzünden, sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak, ondört secde âyetini ayakta ezberden, okuyup, herbirinden sonra, hemen yatıp secde ederse, yani secde-i tilavet yaparsa, Allahü teâlâ, o kimseyi o derd ve belâdan kurtarır ve korur. Son secdeden kalkınca, ayakta ellerini ileri uzatır. Kendinin veya bütün müslümanların dünya ve dinlerine

Seyyidü’l-istiğfar Duası

Seyyidü’l-istiğfar Duası Peygamber Efendimiz namazın akabinde duâlarına başlarken önce, “Rab olarak Allahı, dîn olarak İslâmiyeti, Peygamber olarak da Muhammed aleyhisselâmı kabul ettim ve buna râzı oldum.” der sonra da: “Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve âşikâre herşeyi bilip herşeye mâlik olan Allahım! Bir olduğuna ve senden başka ibâdete lâyık kimsenin bulunmadığına şehâdet ederim. Kendi

Dua: “Fakirlikten Kurtuluş Duası”

Dua: “Fakirlikten Kurtuluş Duası” Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hz.Ömer; “Çalışın, kazanın! Çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yağdırmaz” buyurdu. Hz. Lokman Hakim de; “Çalış, kazan! Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır” buyurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Fırtınada Okunacak Dua

Fırtınada Okunacak Dua Resûlullah Efendimiz şiddetli rüzgârlar eserken dizlerinin üzerine oturup; “Allahümmec’alhâ rahmeten ve lâ tec’alhâ azâben, Allahümmec’alhâ riyâhan ve lâ tec’alhâ lenâ rîhan” düâsını okurdu. Ya’nî Allahım! Bu rüzgârları hakkımızda rahmet kıl, azâb kılma. Yâ Rabbi bunları bizim için rahmet kıl, azab ve elem kılma demektir. Bir de: