“Her insanın kıymetli güzel ahlâkı ölçüsüne göredir” Hz. Ali k.v.   “Veli Allah’ın emir ve yasakları altında sabreden kimsedir.” Bayezid-i Bistâmi k.s.   “Allah Tealâ’yı hakkıyla tanıyan, O’na bütün takati ile ibadet eder.” Fudayl b.İyaz k.s.