Kategori: Güzel Sözler

Hikmet Pınarı

Edebin aslı, kendini noksan başkasını kâmil görmektir. Edebi az olanlar ise kendilerini kâmil, başkasını noksan görürler. İmam Şa’rani (k.s.) Ebû Hureyre (r.a.)’dan Bir adam peygamber (a.s.) efendimize kalbinin katılığından yakındı. Bunun üzerine şöyle buyurdular: “Yetimin başını okşa yoksulu doyur.” (Müsned) İlim küçük adamı kibirlendirir, vasat adamı şaşırtır, büyük adamı alçak gönüllü yapar. (Molla Camî) Sen

Hikmet Pınarı

“Allahım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.” (Buhârî, “Cihad”, 25; Tirmizî, “De’avât”, 113; Nesâî, “İstiâze”, 27) İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır. Hadis (İbn-i Ebiddünya). Allah Resulü, bir gün ashabına sordu: Size en sevimsiz ve en yararsız insanın kim olduğunu

Hikmet Pınarı

“Ümmetimin hepsi affa mazhar olacak; günahı açıkça işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama sabah olunca o kişi ; “Ben bu gece şu işleri yaptım!” der. Böylece geceleyin Allah onu örtmüş olduğu halde, sabahleyin üzerindeki Allah’ın örtüsünü açar. İşte bu da günahı aleni işlemenin bir çeşididir.” Hadis-i Şerif “Kalp aynaya benzer,

Hikmet Pınarı

“Ey halk yolun yolcusu! Akıllı ve kâmil bir mürşidin gölgesine sığın da gizli gizli savaşan, sinsi bir düşman olan nefsin elinden kurtul. Mürşidi bulunca aklını başına al da, ona teslim ol. Musa Peygamber gibi, Hz. Hızır’ın buyruğu altına gir.” Hz. Mevlâna k.s.   Hadis-i Şerif “Kim samimiyetle Allahtan şehit olmayı talep ederse, Allah onu şehitlerin

Hikmet Pınarı

“(İslamı anlama ve yaşama yolunda) ilim talep etmek, nafile namaz kılmaktan daha üstündür.” İmam Şafiîrh.a. “Her kim sana bir başkasının konuşmalarını getiriyorsa, bilesin ki o kişi senin konuştuklarını da başkasına götürüyordur.” Hasan-ı Basrî k.s. “Tasavvuf, Allah Tealâ’nın rızasına kavuşmak için bu uğurdaki sıkıntılara katlanmaktır.” Ebu Nuaym İsfehânî k.s.