Kategori: Recep Ayı

Regaib Namazı

Regaib Namazı Enes İbni Mâlik (Radıyallahu Anh)’ın rivayet ettiği bir hâdisi şerifte Rasûlüllâh (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: Her kim Receb’in ilk Perşembesini oruçlu geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece  akşamla yatsı arasında, on iki rekat kılar, her rekatta, bir fatiha, üç Kadir Sûresi on iki kere de İhlâs Sûresi okuyup, her iki rekatta bir

RECEP AYININ 27. GECESİ MİRAC GECESİ

RECEP AYININ 27. GECESİ MİRAC GECESİ Receb-i Şerifin yirmi yedinci gecesi miraç gecesidir. Rasûlüllâh (s.a.v)’e hiçbir peygambere nasip olmayan mi’râc gibi büyük bir şerefin ihsan edildiği böyle büyük bir gecenin faziletini anlatmaya sözler yetmez. Ulemaya göre; o gece, hiçbir rasûle lütfedilmeyen vasl-ı uryan (apaçık görüşme) ve yüce Mevlâ’yı ziyaretin, Rasûlüllâh (s.a.v.) cihetinden mahalli olmuştur. Çünkü

RECEP AYININ FAZİLETLERİ VE REGAİP KANDİLİ

RECEP AYININ FAZİLETLERİ VE REGAİP KANDİLİ Hicri- kamerî aylardan olan ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı  bir zaman dilimi olan; İslam alemince de “üç aylar” diye isimlendirilen: “Recep, Şaban ve Ramazan” ayları hakkında, Enes b. Malik (R.a.)’dan rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: