RECEP AYININ FAZİLETLERİ VE REGAİP KANDİLİ

RECEP AYININ FAZİLETLERİ VE REGAİP KANDİLİ

Hicri- kamerî aylardan olan ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı  bir zaman dilimi olan; İslam alemince de “üç aylar” diye isimlendirilen: “Recep, Şaban ve Ramazan” ayları hakkında, Enes b. Malik (R.a.)’dan rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

“Recep Allah Teâlâ’nın  ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır,” buyurmuşlardır.

Hadisi şerifte Recep ayı için “Allah Teâlâ’nın ayı” denilmesi, bu ayın şerefine işarettir. Aslında bütün aylar, bütün yıllar, bütün zamanlar, bütün mekanlar, bütün varlıklar, bütün insanlar, cümle eşya, her şey Allah Teâlâ’nındır. Ama her şey Allah Teâlâ’nın iken, “Recep Allah Teâlâ’nın ayıdır” demekten maksat ne?…. Bundan maksat; “Recep ayında Allah Teâlâ Hazretleri, kulları çok afv-ü mağfiret ediyor; kulları çok affettiği, tevbe eden kullarını bağışladığı bir aydır,” demek oluyor.

Recep  Allah Teâlâ’nın ayıdır. Günahları bağışlar, Recep kelimesinin “Re” harfi, Allah Teâlâ’nın rahmetine; “Cim” harfi, Allah Teâlâ’nın cömertliğine; “Be” harfi, Allah Teâlâ’nın birr-u ihsanına  delalet eder. Allah Teâlâ Recep ayında, başından sonuna kadar kullarına üç şekilde izzet ve ikramda bulunur. Bunlardan birisi, az emekle bol rahmet ve bereket; ikincisi cömertlikte sınırsızlık, yani bu aya hürmet eden kullarına bol bol vermesi demektir. Üçüncüsü, cefasız birr-u ihsandır, ki iyilik üzerine iyilik, yardım üzerine yardım, bağışlama üzerine bağışlamadır.

O bakımdan Allah Teâlâ’nın kullarına tevbe kapısını, affetme mağfiret eyleme kapısını açmış olduğu bir ayın kapısından geçmiş oluyoruz. Demek ki Recep ayında tevbe edeceğiz, Allah Teâlâ’nın affını, mağfiretini isteyeceğiz.

 RECEP AYININ FAZİLETLERİ VE REGAİP KANDİLİ 1 İlim Saati

“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. “

(Tevbe Suresi, 128)

“… Recebin ilk Cuma gecesinden gafil olmayın, çünkü o, meleklerin, kendisine (rağbet edilecek bol bahşişler ve mükafatlar anlamına gelen ) ‘Reğaib’ ismini verdikleri bir gecedir.  O gecenin üçte biri geçince, göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi  Kâ’be ve civarında toplanırlar .

O anda Allahû Te’âlâ onlara bir tecelli ile muttali olarak: ‘Ey benim meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin’ buyurur. Onlarda ‘Senden dileğimiz , Recep orucunu tutanları bağışlamandır’  derler.

Allâh-u Te’âlâ da : ‘Muhakkk Ben bunu yaptım’buyurur.

(Hâfız Muhammed İbni’n-Nâsır, İbni’l Husayn, Meclis No:14, Abdülkadir-i Geylâni, el-Ğunye,1/331, Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, Zebîdî,….)

Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Receb-i Şerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi’de bu müstesna zamanlardan biridir.

Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve O’nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.

Allah Teala’nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkarı bağışlaması sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi” adı verilmiştir.Bu gecenin bu değeri nereden kazandığı hususunda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah  (s.a.v)’e hamile olduğunu anladığıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç  tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.

Resulullah (s.a.v)’in Receb’in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir