Cenazenin Kefenlenmesi

Cenazenin Kefenlenmesi

Cenazenin Kefenlenmesi 1 İlim SaatiÖlen bir Müslümanı, bedenini örtecek şekilde kefenlemek farz-ı kifâyedir. Kefen bir yönüyle insanın bedenini örten bir bezdir ancak onun asıl temsil ettiği anlam, insanoğlunun bu dünyadan hiçbir şey götüremediğidir. Yeni doğan bir bebeğe sarılan kundak misali, yeni hayatı için ona giydirilen yensiz ve yakasız, dikişsiz ve oyasız sade bir bezdir.

Kefen beyaz ve temiz olmalıdır. Zira Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Ölülerinizin kefenlerini güzel yapınız. Çünkü onlar aralarında birbirlerini ziyaret ederler ve kefenlerinin güzelliğiyle birbirlerine karşı iftihar ederler.” (bk. İbn Eû Şeybe, el Musannef,nr 11243)

Bir diğer hadiste, “Sizden biriniz din kardeşini kefenlediği zaman onun kefenini güzel yapsın” buyrulmuştur. (Müslim, Cenâiz,, 49; Ahmed b. Hanbel, el Müsned, 3/349)

Bir başka hadislerinde de, “Kefende pahalıya kaçmayın. Zira o çarçabuk soyulup (çürüyüp) gider” buyrulmuştur. (Ebû Davud, Cenâiz, 35.)

İbn Âbidîn (r.a.) bu üç hadis-i şerif ışığında, kefenin güzel olmasındaki maksadı şöyle izah eder: “Kefenin güzel olması demek onun pahalı olması demek değildir. Bundan maksat kefenin beyaz ve temiz olmasıdır. Ölülerin kefenleriyle iftihar etmelerinden maksat, sünnete uygun  olduğu için sevinmeleridir. Bu ziyaret ruhen de olsa ruhun cesetle bir nevi ilişkisi vardır.” (İbn Âbidîn, Rddü’l-Muhtâr, 5/228.)

Son Nefeste İman – Hüseyin Okur

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir