Kudret Ve İntikamın Gerçek Sahibi

Güçlüler, kudret sahipleri asıl kudret sahibini hep unutuyorlar. Bütün güçlerin üzerinde güç sahibi, kadir-i mutlak olan Yüce Allah var. O zalimlere zulmetme müddetini verdiği gibi, mazlumların intikamını da mutlaka alacak.

Çaresiz bir kulun tek dayanağı sadece Yüce Rabbi. Çünkü o Yüce Rab, kendisini “Aziz” ismiyle tanıtıyor bize. Evet O’nun o güzel isimlerinden birisi de “el-Aziz”

Aziz; yani çok güçlü, çok kuvvetli ve her şeyden üstün. Kendisine çok ihtiyaç duyulan. Sonsuz bir gücün ve mutlak bir kuvvetin sahibi. Düşmanlarına hep galip gelen ama kendisine hiçbir zaman galip gelinemeyen…

Bir mazlumun sığınabileceği tek merci yine Yüce Rabbi .Çünkü O’nun o güzel isimlerinden biri de “Züntikam”…

“Züntikam” Yani intikam sahibi. Yani mazlumların hakkını, kendi hakkı kabul edip zalimlerden intikam alan… Düşmanlarını katleden ama hiçbir zaman katledilemeyen.

O’nun en değer verdiği şeylerden biri de kullarının duası, yakarışı. Bunu o Kadim Kelâmında şöyle ifade ediyor “De ki, şayet sizin dualarınız olmasaydı Rabbim size ne değer versin” (Furkan,77)

Kullarının dua ve niyazlarına bu derece önem atfeden o Yüce Rabb’in asla çevirmediği dualardan biri mazlumların duası. Habibi s.a.v buyurdu ki: “Mazlumların duasından kork. Çünkü onun duası geri çevrilmez” (Buharî)

Evet, mazlumların o içten yakarışları, O’nun dergâh-ı izzetinden asla boş dönmez Mazlumların derdini arz edebildiği tek güç olan o Yüce Rab, onların hakkını kendi hakkı kabul eder, intikamlarını alır. İntikam alacağı hiç kimse de O’nun elinden asla kurtulamaz.

Zalimler ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar, ne kadar hesap yaparlarsa yapsınlar, Allahu Tealâ’nın hesabı onların hepsini kuşatıcıdır:

“Onlar tuzaklarını kurdular. Ancak Allah, onların tuzaklarını bilmekte idi. Onların tuzakları dağları yerinden oynatacak kadar da olsa, sen asla zannetme ki Allah peygamberlerine ve mü’minlerine verdiği sözünden cayacak. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür ve intikam sahibidir” (İbrahim, 46-47)

Bu ayet inananlar için ne büyük teselli, ne büyük teminat! Allah, hiçbir peygambere verdiği sözden caymamıştır. Peygamber Efendimiz’e ve müminlere verdiği sözünden de caymayacak ve mutlaka yerine getirecek. O’nun vaadini yerine getirmesine kim engel olabilir?

İnanıyor ve iman ediyoruz, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. “Sakın ola ki Allah’ı, o zalimlerin işlediklerinden habersiz saymayasın. Allah o zalimleri sadece gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne erteliyor. Allah’ın onlardan intikamını aldığı o gün onların hepsi, korkudan başlarını dikerek koşacaklar, gözleri dehşetle yerinden fırlayacak, kalpleri ise bomboş ve ümitsiz olacak” (İbrahim, 42-43)

Allahu Tealâ’nın Hz Peygamber s.a.v Efendimiz’e şu hitabı tüm zalimler ve mazlumlar için geçerli ve hep baki:

“De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Dünyanın sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zalimlere asla kurtuluş yoktur” (En’am, 135)

Ahmet Kafkas

Semerkand Dergisi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir