Bazı Durumlarda Okunacak Kısa Dualar

Bazı Durumlarda Okunacak Kısa Dualar

Kurban Keserken Okunacak Dua

Kurban keserken şu dua okunmalıdır:

Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahümme tekabbel min fülân bin fülân.

Aksırınca Okunacak Dua

Aksırınca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da,

“Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir!

Üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikümullah” demelidir!

Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi söylemelidir!

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Aksırınca “Elhamdülillah” diyen göz ağrısı görmez.” “Aksırınca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir. On kişiye de selâm veren köle âzâd etmiş gibi olur.”

Kaybolan Kimseye Kavuşmak İçin Okunacak Dua

Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birşeyin kaybolduğu veya bir kimse ile buluşmak istediğin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd deyip, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur söyleyip, onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o şey veya o kimse ile buluşturur. Bunu söylediğim her zaman, düâm kabûl edildi.

Yeni Hilâli Görünce Okunacak Dua

Yeni hilâli görünce şu duâ okunur: “Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâilâhe illâllah. Allahumme ehlilhû aleynâ bi’l-emni ve’l-îmâni ve’s-selâmeti ve’l-islâm” (Allah en büyüktür. Allah’tan başka İlah yoktur. Allahım ayı bize güven, huzur ve İslâm ile
geçir.)

Banyoya Girerken Çıkarken Okunacak Dua

Banyoya girerken şu duâ okunur: “Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike mine’n-nâri ve hamîmihâ “ (Allahım senden cenneti ve cennet nimetlerini istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden sana sığınıyorum) Banyodan çıkarken: “Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî” denilir.

Uykuda Korku Duâsı

Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-ğadabihi veşerri ibadihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûn (Allah’ın gazabından ve kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a sığınırım). Namaza uyanabilmek için: Uyumadan önce, İnnâateynâ… suresini okuyanın ve sabah namazına kalkabilmesi için Allaha sığınanın namaza kalkması kolay olur.

Bol Rızık İçin Okunacak Dua

Bir kimse ellerini açıp, el-Bâsit ismi şerîfini söylese geçimi genişler. Bol rızka kavuşur.

Musibetlerden kurtulmak için El-Bedî’ ismi şerîfini yetmiş bin kerre söyleyen kimse, kendisine gelecek olan musîbetten kurtulur.

İşte Başarı İçin Okunacak Dua

El-Alî ism-i şerîfini söyleyen, işlerinde muvafak olup ilerler.

Murada Kavuşmak İçin Okunacak Dua

Duhâ namazından sonra beş yüz kere Semî’ ism-i şerîfini okuyan kimsenin duâsı kabûl olur ve Allahü teâlânın izniyle murâdına kavuşur. Çocuğun itaatkâr olması için Ana-baba, isyankâr evlâdının alnından tutar ve Allahü teâlânın eş-Şehîd ismi şerîfini okursa, o çocuk Allahü teâlânın izniyle itâatkâr olur.

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE ve İSLÂM AHLÂKI

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir