Doğumun Rahat Olması İçin Dua

Doğumun Rahat Olması İçin Dua

Dua: Doğumun rahat olması için Abdüllah ibni Abbâs hazretleri buyurdu ki, çocuğun rahat doğması için bir tas, tabak içine, veya kağıda;

“Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ huv El-Halîm-ül Kerîm. Sübhâne Rabbil’ Arş-il’azîm Elhamdülillahi Rabbil’ âlemîn” ve sonra (Nâzi’ât) sûresinin son âyetini ve Ke-ennehüm’den i’tibâren (Ahkaf) sûresinin son âyetini islam harfleri ile yazıp, eritip anneye içirilmelidir.

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE ve İSLÂM AHLÂKI – Hakikat Kitabevi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir