Duanın Kabul Olunacağı Mekanlar

Duanın Kabul Olunacağı Mekanlar

Duanın Kabul Olunacağı Mekanlar 1 İlim Saati1. Kâbe’nin içinde her neresinde olursa olsun ve her ne tarafı olursa olsun, durulur ve oturulur; namaz kılınır ve dua edilir.  Orda edilen dua Allah latında muhakkak surette makbul ve muteberdir. Yalnız Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem ) namaz kılıp dua ettiği yeri tercih etmek daha efdal, daha mükmmel olur.  Resulullah Eendimiz’in namaz kılıp dua ettiği yer Kâbe-i Muaazm kapısından girince karşı istikamette, arkası kapıya gelmek üzere karşı duvara üç arşın mesafede olan yedir. Eğer burada yer bulumazsa, nerede bulunursa, orada namaz kılınır ve dua edilir.

2. Hacer-i Esved’i öperken.

3. Mültezem’de (Hacer-i Esved ile Kâbe’nin kapısı arkasında)

4. Beytullah’ın her tarafında,

5. Altınoluğun altında,

6. Hatim’in bütün içinde (Kâb’Nin altınoluk tarfında, kaş gibi çevrilmiş olan yerin her tarfına Hatim denilmiştir. İşte o Hatim’in  içinde namaz kılınır ve Allahû Teala’ya dua edilirse, orada edilen dua hiç şüphe yok ki, Allah katında makbuldür.)

7. Tavaf ederken tavaf mahallinin her yerinde,

8. Hacer-i Esved’i istilam ederken,

9. Zemzem kuyusunda,

10. Zemzem suyu içildiğinde,

11. Safa ve Merve Tepeleri üzerinde,

12. Safa ile Merve arasında,

13. Sa’y’da,

14. Makam-ı İbrahim’in ardında,

15. Arafat’t,

16. Mescid-i İbrahim’de (Arafat’ta bir camidir.)

17. Arafat’taki, Cebel-i Rahme’de,

18. Cebel-i Rahme’nin yakınında siyah taşlar vardır. Orada vakfe ediliren,

19. Müzdelife’de,

20. Meş’ar-i Haram’da (Müzdelife’de akşam ile yatsının cemaatle birleştirilerek kılındığı camidir)

21. Mina’da,

22. Mescid-i Hayf (Mina’da meşhur bir camidir.)

23. Şeyan taşlama yerlerinde,

24. Mekke’deki kabristan olan  Cennet-i Mualla’da,

25. Medine-i Münevvere’nin her yerinde,

26. Medine’i Münevvere’deki mescitlerde,

27.Rasullullah (s.a.v.)’in türbesinin üzerindeki yeşil  kubbeyi ilk gördüğünde,

28. Ravza-i Mutahhara’da Rasullullah (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasında,

29. enha yerlerde yapılan dualarda Allah katında makbul ve muteberdir.

30. Peygamberlerin ve Allah dostlarının kabirleri yanında. Allah’ın veli kullarının kabirleri yanında, evliya türbelerinde yapılan dualarda orada yatan o müstesne zâtın hürmetine kabul görür. Bunun için türbe ziyaretlerini ihmal etmemeli, onların ynında dualar edip Allah’tan istekte bulunmalıdır.

O mübarek zatlar, hayatlarını Allah rızasına uygun, insanlığa hizmette geçirişlerdir. Onların Allah katında değerleri kıymetleri yüksektir. Bundan dolayıdır ki o mübarek zâtlar hürmetine oradan istenenleri Allah verecektir.

Bedenleri ölse de, ruhlarıyla manevi kutsiyetleriyle insanlara büyük bir destek olan o büyüklerin yanında dualar etmek de büyük bir nimettir.

Türbeler ziyaret edilmeli, onların ruhlarına Fatihalar okuyup Allahû Tealâ’dan da istekte bulunulmalıdır. Burada yapılan dualar, o kabirdekinden istemek değildir. Orada yatan Hak dostunun yanında Allah’tan istekte bulunmaktır.

Ama şu da unutulmamalıdır ki ,türbenin yanına gidip de mum dikmek, çaput bağlamak ise, dinen yasaklanmış bie şeydir. Kısaca İslm’ın benimsediği bir şekilde ziyaret lazımdır.

31. Allah dostlarının yanında.

Allahû Tealâ’nın sevdiği kulların, salih insanların yanında dular edilmelidir. Onların da duaya iştirak etmeleri sağlanmalıdır. Bu yüzden cemaat huzurunda yapılan dualara her çeşit insanın âmin demeleri duaya bir iştirak demektir.

Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı – M.İsmail Fındıklı

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir