Hafıza Zayıflığına Karşı Okunacak Dualar

Hafıza Zayıflığına Karşı Okunacak Dualar

Hafıza zayıflığı için dualar;

Bir gün bir kimse Resulullah (S.A.V.)e gelerek daha önce öğrenmiş olduğu Kur’an’ı unuttuğundan  ve hafızasının zayıflığından şikayette bulundu ve dedi ki;

– Ey Allah’ın Resulü! Bana öyle bir şey öğret ki, benim için her hususta yeterli olsun. 

Bunun üzerine Resulullah (S.A.V.) cevap olarak buyuruar ki;

– Sen şu dua ile dua etmelisin:

Bismillahi vel hamdü lillahi  ve lâ ilâhe illâllahü vallahü Ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.

Resulullah (S.A.V.) parmaklarını birbi üzerine yapıştırdı ve beş defa saydı. Bunun üzerine  kimse dedi ki; 

– Ey Allah’ın Resulü! Bu sesin bana tarif ettiğin Allah içindir. Ben, benim için bir şey tarif etmeni istedim.

Bunun üzerine Resulullah (S.A.V.) şöyle dua etti:

Allahümmağfir lî verhamnî ve âfinî verzuknî vehdinî

Yine bu defa da diğer parmaklarını birbirinin üzerine yapıştırarak beş feda tekrar etti. Ve o Allah sevgilisi Resulullah (S.A.V.)şöyle uyurdu:

İşte bu dua ile soru soranın eli  hayırla doldu. 

Her işittiğini aklında tutmak isteyen kimse  her gün yirmi dört kere aşağıdaki duayı okur ve buna kırk gün devam ederse, hafızası son derece kuvvetlenir:

Yâ Hayyü, Yâ Kayyûm, Fe lâ yefûtühü şey’ün min ilmihi ve lâ yeûdüh.

Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı – M. İsmail Fındıklı

 

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir