Öfkelenince Edilecek Dua

Öfkelenince Edilecek Dua

Kızdığın zaman şöyle dua et: “Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’şşeytâni’rracîm (Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.) Hadîs-i şerîfte, öfke, kızgınlık halinde bu duânın okunması emrolundu:

“Allahümmagfir li-zenbî ve ezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan” Mânası, (Yâ Rabbî! Günahımı affeyle. Beni kalbimdeki gadaptan ve şeytanın vesvesesinden kurtar) demektir. (…..) Peygamber Efendimiz, “Ya Rabbî, bana ilim ve hilm (yumuşak huyluluk) ve takvâ ve âfiyet ihsan eyle!” duasını çok söylerdi.

Bir Zarar Meydana Geldiğinde Dua

Bir ziyan halinde şöyle de: “Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râğibûn.” (Ola ki Allah onun yerine bize ondan daha hayırlısını vere. Biz Rabbimizi arzu ediyoruz.)

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE ve İSLÂM AHLÂKI

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir